1

Kutak za roditelje

Sve o porodiljnoj naknadi u 2020. – poticaji za novorođenče

Saznajte sve što vas je zanimalo o porodiljnoj, odnosno rodiljnoj naknadi i kako je ostvariti u 2020. godini. Što je to rodiljni, a što roditeljski dopust i koliko traje? Imaju li očevi pravo na naknadu, koja prava ostvaruju nezaposleni roditelji te kolike su naknade za drugo ili treće dijete? Odlučili smo potražiti odgovore na vaša najčešća pitanja.

24.09.2019.