02.02.2023.

Uvođenje eura u Hrvatskoj - sve što morate znati o promjeni valute

Od 1.1.2023. službeno je stiglo uvođenje eura u Hrvatskoj. Saznajte do kada je dvojno iskazivanje cijena, gdje promijeniti kune u eure bez naknade i više!

euro u hrvatskoj

Kao što se i moglo očekivati, uvođenje eura kao službene valute u našoj zemlji s prvim danom siječnja je izazvalo popriličnu zbrku i brojne upitnike nad glavama velikog dijela građana. S ciljem da se što prije riješe kuna mnogi su trgovine i druge uslužne objekte doživljavali kao mijenjačnice što je izazvalo lavinu nezadovoljstva kod obje strane, ogroman broj građana se bori s preračunavanjem, ali i cijenama, a većina se i dalje pita do kada će ova “dvojnost” trajati. Ne brinite, još uvijek ima dovoljno vremena za prilagodbu, a u nastavku doznajte odgovore na najčešća pitanja i nedoumice.

Uvođenje eura u Hrvatskoj – Zakon o uvođenju eura

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH na snazi je od 15. srpnja 2022. godine. Zakonom su uređena sva pravila uvođenja eura poput pravila za preračunavanje, dvojno iskazivanje cijena, mijenjanje kuna u eure te brojne druge odredbe koje se tiču građana i pravnih osoba.

Koliko je eura kuna (tečaj eura)?

Fiksni tečaj konverzije eura u kune određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna. Pokazalo se da mnogim građanima uz vrijednost jednog eura prilagodbu olakšavaju takozvane brze tablice (cheat sheet) za preračunavanje s izračunima drugih iznosa, i u slučaju eura u kune, ali i kuna u eure.

Primjer konverzije eura u kune

 • 0,10 € = 0,75 kn
 • 0,20 € = 1,51 kn
 • 0,50 € = 3,77 kn
 • 1,00 € = 7,53 kn
 • 2,00 € = 15,07 kn
 • 3,00 € = 22,60 kn
 • 4,00 € = 30,14 kn
 • 5,00 € = 37,67 kn
 • 10,00 € = 75,35 kn
 • 15,00 € = 113,02 kn
 • 20,00 € = 150,69 kn
 • 30,00 € = 226,04 kn
 • 50,00 € = 376,73 kn
 • 100,00 € = 753,45 kn
 • 150,00 € = 1.130,18 kn
 • 200,00 € = 1.506,90 kn
 • 500,00 € = 3.767, 25 kn

Primjer konverzije kuna u eure

 • 0,50 kn = 0,07 €
 • 1,00 kn = 0,13 €
 • 2,00 kn = 0,27 €
 • 5,00 kn = 0,66 €
 • 10,00 kn = 1,33 €
 • 15,00 kn = 1,99 €
 • 20,00 kn = 2,65 €
 • 30,00 kn = 3,98 €
 • 50,00 kn = 6,64 €
 • 100,00 kn = 13,27 €
 • 150,00 kn = 19,91 €
 • 200,00 kn = 26,54 €
 • 300,00 kn = 39,82 €
 • 500,00 kn = 66,36 €
 • 1.000,00 kn = 132,72 €
 • 2.000,00 kn = 265,45 €
 • 5.000,00 kn = 663,61 €

Ponavljamo, ovo su primjeri iznosa za brzo preračunavanje i lakše razumijevanje vrijednosti kune i eura.

Preračunavanje kuna u eure

uvođenje evropske valute eura u hrvatskoj

Bez obzira na prikazanu tablicu kojoj je svrha lakše snalaženje u odnosima vrijednosti novca, preračunavanje kuna u eure je uređeno Zakonom. Dakle, u Hrvatskoj se tečaj konverzije sastoji od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena primjenjuje se fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu. 

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimale nije dopušteno već se cijene mogu zaokružiti na najbliži cent tek nakon što se kune u eure preračunaju primjenom fiksnog tečaja konverzije što matematički znači sljedeće;

 • ako je treća decimala manja od pet (od 0 do 4) onda druga decimala ostaje nepromijenjena što znači da iznos u centima ostaje isti
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (od 5 do 9) onda se druga decimala povećava za jedan što znači da se iznos u centima zaokružuje na viši cent.

Primjer cijene u eurima nakon zaokruživanja

 • 69,99 kn = 9,29 €
 • 249,80 kn = 33,15 €
 • 10,00 kn = 1,33 €
 • 0,03 kn = 0,00 €
 • 0,04 kn = 0,01 €

Od pravila koje se od odnose na zaokruživanje izuzete su jedinične cijene niske vrijednosti roba i usluga kao što su električna energija, komunalne usluge, naftni derivati, prirodni plin i dr.

Kako biste se prilikom potrošnje lakše snašli u preračunavanju donosimo vam nekoliko savjeta:

 • prepišite ili napravite print screen brze tablice za preračunavanje (cheat sheet) na svom mobitelu koja će vam pomoći u brzom preračunavanju
 • poslužite se kalkulatorom na mobitelu i preračunavajte cijene prema pravilu preračunavanja i zaokruživanja
 • preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju euroHR koja sadrži kalkulator za konverziju kuna u eure i eura u kune, a dostupna je za sve Android i iPhone uređaje.

Zbog preračunavanja cijena, prema Zakonu, ne biste smjeli kao potrošač biti u financijski nepovoljnijem položaju.

Dvojno iskazivanje cijena u Hrvatskoj

evropska valuta euro u hrvatskoj

Dvojno iskazivanje cijena znači da su cijena prema potrošaču istodobno istaknute u kunama i u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Dvojno iskazivanje cijena traje do 31.12.2023. godine, a obveza dvojnog iskazivanja se odnosi na:

 • pružatelje financijskih usluga (banke, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i dr.)
 • na poslovne prostore, prodajna mjesta i robu odnosn na cjenike
 • na internetske stranice
 • na ponude i ugovore na trajnom mediju
 • obavijesti koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • oglašavanje u bilo kojem obliku kroz koje se nudi prodaja roba i usluga
 • opomene i druge obavijesti o nepodmirenom dugu
 • druge oblike iskazivanja cijena.

Imajte na umu da cijene i drugi novčani iznosi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi i iskazani na način da vas kao potrošača ne dovode u zabludu.

Gdje promijeniti kune u eure?

Tijekom cijele 2023. godine što znači od 1.1. do 31.12.2023. bez naknade se kune u eure mogu mijenjati u:

 • bankama (bez ograničenja)
 • u poslovnicama Fine ako se u jednoj transakciji mijenja do 100 novčanica i 100 kovanica
 • u poslovnicama Hrvatske pošte ako se u jednoj transakciji  mijenja do 100 novčanica i 100 kovanica.

Također, tijekom cijele 2023. godine u bankama u kojima imate otvoren tekući ili žiro račun možete položiti kune koje će se bez naknade konvertirati u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Do kada se mogu promijeniti kune u eure?

Dakle, promjena kuna u eure bez naknade u bankama, poslovnicama Fine i Hrvatske pošte traje do 31.12.2023. godine. Nakon isteka tog perioda, od 1.1.2024. godine, kune u eure možete promijeniti besplatno u Hrvatskoj narodnoj banci uz primjenu fiksnog tečaja konverzije prema pravilu:

 • novčanice kune u eure bez vremenskog ograničenja
 • kovanice kune u eure do 1.1.2026. godine.

Pošto je s 15. siječnjom 2023. završio dvojni opticaj odnosno mogućnost plaćanja u kunama onda nemojte čekati zadnji tren za besplatno i jednostavno mijenjanje kuna u eure. Ako ste jedni od mnogih s povećom kasicom u kunama ne bi bilo loše da razmislite o štednji polaganjem tih kovanica u banku ili nekom drugom obliku štednje

Hrvatski euro – kovanice

hrvatski euro

Ukoliko tijekom prosinca niste uspjeli “uloviti” svoj početni paket eurokovanica s hrvatskom nacionalnom stranom možda se još niste uspjeli upoznati s hrvatskim simbolima na kovanicama u čijem su odabiru sudjelovali upravo građani:

 • na pozadini svih kovanica je šahovnica
 • na kovanici od 2 eura je karta Hrvatske
 • na kovanici od jednog eura je motiv kune
 • na kovanicama od 50, 20 i 10 centa je Tesla
 • na kovanicama od 5, 2 i 1 cent je glagoljica na kojoj piše HR.

Svaka zemlja koja koristi euro kao službenu valutu je odabrala vlastiti dizajn eurokovanica pa se tako, primjerice, na austrijskim kovanicama nalazi cvijeće, arhitektura i poznate povijesne ličnosti. Finska je odabrala motive koji su se već koristili na nacionalnim kovanicama, Italija se odlučila za remek–djela talijanskih umjetnika, Irska i Estonija su odabrale isti dizajn za sve apoene kovanica.

Koje zemlje koriste euro kao službenu valutu?

Uvođenje eura kao službene valute u našoj zemlji olakšat će pripremu za putovanja u inozemstvo pošto više ne moramo mijenjati novac za plaćanje u zemljama koje koriste euro, a to su:

 • Austrija 
 • Belgija
 • Cipar
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Grčka
 • Irska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Portugal
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska.

To znači da je euro, ubrajajući Hrvatsku, službena valuta u 20 od 27 zemalja članica Europske unije. Danska je zatražila izuzeće od uvođenja jedinstvene valute, a Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska će uvesti euro kada ispune potrebne uvjete.

Dio građana se i dalje ne može pomiriti s time da nema više kuna, a najveći uzrok negativnog stava, ističu stručnjaci, je strah od poskupljenja i zaokruživanja cijena naviše. S druge strane, javlja se i fenomen prema kojem mnogi, iako se osjećaju siromašnijima, više troše jer se cijene čine manjima. No, nažalost, u većini slučajeva zbog posljedica inflacije cijene rastu i više nego ikad je nužno pripaziti na svaki cent i truditi se štedjeti u kućanstvu odnosno smanjiti troškove. Dolazak eura je idealna prilika za nove financijske navike i pozitivan završetak ove godine dvojnosti i prilagodbe.