30.01.2024.

Tko ima pravo na povrat poreza u 2024.?

Zanima vas da li imate pravo na povrat poreza u 2024.? Istražite tko može dobiti povrat poreza, kako provjeriti imate li pravo i kada se očekuju isplate.

Povrat poreza

Iako su početkom ove godine nastupile izmjene u Zakonu o porezu na dohodak, to neće utjecati na povrat poreza na dohodak za 2023. godinu. Za većinu građana Porezna uprava automatski obračunava povrat, ali postoje kategorije povrata poreza koje se mogu ili moraju prijaviti.

Vrste povrata poreza

Povrat poreza na dohodak je pravo koje ostvaruje svaka fizička osoba koja je pretplatila porez na dohodak kroz predujmove koje su plaćali isplatitelji. Također, posebna prava imaju mladi do 30 godina koji su u stalnom radnom odnosu.

Povrat poreza za mlade

Prema zakonskim propisima za 2023. godinu, postoje dvije kategorije mladih koji ostvaruju pravo na povrat poreza.

Povrat poreza za mlade do 25 godina 

Zaposlene osobe u dobi do 25 godina oslobođene su od plaćanja poreza na dohodak, stoga im se kroz povrat poreza vraća sav uplaćeni porez i prirez.

Povrat poreza za mlade do 30 godina 

Zaposlene osobe u dobi od 26 do 30 godina oslobođene su od 50 posto poreza na dohodak, stoga im se kroz povrat poreza vraća 50 posto uplaćenog poreza i prireza.

Važno je napomenuti da ovo pravo ne ostvaruju studenti koji rade preko student servisa nego isključivo mladi do 30 godina koji su u stalnom radnom odnosu.

Povrat poreza na dohodak

Godišnji dohodak obuhvaća nekoliko kategorija:

 • dohodak od nesamostalnog rada (plaća ili mirovina)
 • dohodak od samostalne djelatnosti (obrti i druge samostalne djelatnosti)
 • drugi dohodak (ugovori o djelu, autorski honorari, umjetnički honorari).

Povrat poreza po osnovi poreznih olakšica

Svaka fizička osoba koja prima dohodak po osnovi nesamostalnog rada ima pravo na mjesečni osobni odbitak u iznosu od 530,90 EUR,  a on se može uvećati kroz korištenje poreznih poreznih olakšica koje uvećavaju iznos povrata poreza:

 • korištenje dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji
 • korištenje dijela osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu ili uzdržavanih članova uže obitelji/djece)
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara
 • dana darovanja.

Kada se očekuje povratak poreza za građane u 2024.?

Isplate povrata poreza na dohodak za 2023. godinu kreću u svibnju 2024. godine prema izdanim rješenjima Porezne uprave.

Kako provjeriti imate li pravo na povrat poreza?

Putem portala ePorezna možete u nekoliko koraka provjeriti imate li pravo na povrat poreza:

 • prijavite se u sustav ePorezna
 • u izborniku odaberite Moj JOPPD
 • odaberite uvid u IP1/IP2
 • odaberite zbrojni pregled
 • zapišite podatke iz obrasca (iznos primitka, obvezni doprinosi iz plaće, osobni odbitak, uplaćeni porez i prirez)
 • na stranicama Ministarstva financija odaberite kalkulator poreza 
 • odaberite 2023. godinu, upišite ranije zapisane podatke i odaberite grad u kojem ste prijavljeni

Obračun je informativnog karaktera, ali na ovaj način možete izračunati otprilike koliki povrat poreza možete očekivati.

Kako provjeriti pravo na povrat poreza?

Kada predati zahtjev za povrat poreza?

Zahtjev za povrat poreza mora se predati u Poreznu upravu do kraja veljače 2024. bez obzira na to je li riječ o poreznim obveznicima koji imaju obezu podnošenja godišnje porezne prijave ili kojni žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku.

Godišnju  poreznu prijavu, obrazac DOH,  obvezno podnosi:

 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​  i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi
 • godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Nadalje, porezni obveznici koji žele priznanje poreznih olakšica, zahtjev za povrat poreza moraju predati sami, a u tu kategoriju ulazi:

 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece)
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Također, obrazac ZPP-DOH za povrat poreza sami podnose i sljedeći porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više) 
 • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Zahtjev za povrat poreza mora se predati najkasnije do 29. veljače 2024. godine u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu, putem sustava ePorezna ili putem mobilne aplikacije mPorezna.

Tko ne mora predati zahtjev za povrat poreza?

Zahtjev za povrat poreza ne moraju predati:

 • mladi do 30 godina
 • svi koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ili putem drugog dohotka (honorari, ugovori o djelu).

Svima koji nisu obveznici prijave poreza ili koji ne trebaju posebno utvrđivanje po osnovi poreznih olakšica Porezna uprava automatski provodi godišnji obračun povrata poreza.

Iznosi povrata poreza nisu zanemarivi, mogu “podebljati” kućni budžet, a možda je 2024. godina prilika da povrat poreza iskoristite kao polog za vašu prvu štednju.