11.06.2022.

Jastuk za bebu i najsigurniji položaji spavanja

Istražujete jastuk za bebe? Pročitajte članak pedijatra i stručno mišljenje o najboljim položajima spavanja za bebe i kako i kada ga je sigurno koristiti.

Jastuk za bebu i najsigurniji položaj za spavanje

Zdravi san je jako važan za sve, a naročito za bebe. Zašto je san za bebe i djecu od posebne važnosti?

Bebe i djeca ne spavaju samo da se odmore i da skupe energiju za sljedeći dan, za nove aktivnosti bebe rastu u snu. Ako ne spavaju dovoljno to će se odraziti na njihovo zdravlje, rast i razvoj. Za vrijeme spavanja kod djece se iz hipofize (endokrine žlijezde u mozgu) luči hormon rasta tzv. somatotropin, a hormon rasta omogućuje bebama i djeci da rastu. 

Za pravilan rast i razvoj nije dovoljna samo količina sna nego i kvaliteta sna. Dakle, san mora biti ugodan, dovoljno dubok i dovoljnog trajanja, ovisno o dobi djeteta, da bi se hormon rasta lučio i djelovao na rast bebe. Zbog toga djeca a posebno bebe spavaju duže, a što je beba starija, potreba za snom je manja. Roditelje obično zanima kada će njihove bebe spavati bez buđenja, no to je sasvim individualno.

Koji je najbolji položaj za spavanje za bebe?

Spavanje na leđima mala beba

Najbolji položaj za spavanje za male bebe je položaj na leđima. 

Poznato je da su polovinom prošlog stoljeća, posebno u Sjedinjenom Američkim Državama, bebe rano stavljali u položaj na trbuh, što je pogrešno i imalo je za posljedicu povećanu incidenciju SIDS-a tj. iznenadne smrti u kolijevci.

Zbog toga se malim bebama nikako ne preporuča spavanje na trbuhu. 

Po danu kada je prisutan netko od roditelja, beba se može staviti u trbušni položaj ali stalno mora biti pod nadzorom.

Podloga na koju se stavlja mora biti ravna, bez jastuka, pokrivača, podložaka koji bi mogli napraviti nabore ispod glavice djeteta.

Razni položaji spavanja beba:

  • Spavanje na boku
  • Spavanje na leđima
  • Spavanje na trbuhu

Spavanje na boku

Beba i spavanje na boku

Spavanje na boku se preporuča u nekoliko slučajeva, a to su u prvom redu kada je glavica bebe zaležana tzv. plagicephalia, kada je vrat bebe iskrivljen na jednu stranu tzv. torticollis te ako je beba prehlađena pa teže diše kroz nosić.

Plagicefalia

Plagicefalia je deformacija glave kod koje je stražnji dio glave (okcipitum)  ravan, ali to može biti i bilo koji drugi dio glavice s jedne od strana, te glava djeluje asimetrično.

Plagicefalia najčešće nastaje već tijekom trudnoće, kada je položaj bebe u uterusu takav da je glavica u određenom položaju koji onemogućuje da se stražnji dio glavice slobodno razvije. Može nastati i nakon poroda ako se beba stavlja samo i isključivo u leđni položaj.

Također može nastati i kod torticolisa, krivog vrata, kada je glavica okrenuta uvijek na istu stranu te je na toj strani “zaležana”. Zato se preporuča okretanje bebe na sve strane, pa tako i stavljanje u bočne položaje da se glavica lijepo razvije u svim smjerovima. U prevenciji ili terapiji plagicefalije se može preporučiti i trbušni položaj, ali samo dok je beba pod nadzorom roditelja ili nekog odraslog.

Za prevenciju i liječenje plagicephalije se mogu preporučiti i specijalni jastuci s povišenim rubom i udubljenjem u sredini, u koju se smjesti glavica bebe. Stražnja strana glave tako ima mjesta da se bolje razvije. U kasnijoj dobi se mogu koristiti prema preporuci nekih stručnjaka i “kacige” za bebe sa zaležanom glavom, no indikaciju bi trebao ipak postaviti pedijatar i ortoped.

Torticollis

Torticollis (krivi vrat) se javlja kada je vratni mišić na jednoj  strani vrata kraći te je glavica stalno okrenuta na tu stranu. Krivi vrat se najčešće stječe prenatalno, u maternici. Mišić jedne strane vrata je kraći i može biti zadebljan.

U terapiji se preporučuju vježbe vrata, stavljanje bebe na suprotni bok, bočni položaj I poticanje bebe da okreće vrat više na suprotnu stranu kako bi se postepenim istezanjem mišić oporavio. Jako je važno bebu poticati da se okreće u stranu koju baš ne voli, time što je se hrani više na suprotnoj strani, krevetić postavimo tako da više koristi stranu koja je zaležana, pristupamo bebi sa strane koju želimo razviti, te joj šaljemo razne poticaje (npr. zvučne) kako bi beba okretala glavicu na stranu na koju želimo.

Prehlada

Kod prehlade tj. začepljenog nosića preporuča se prvenstveno povišeni položaj bebe, kako bi se respiratorni putovi stavili u viši položaj i omogućila se bolja prohodnost zraka, te eventualni, nesmetani prolaz sluzi prema dolje. Također se može preporučiti i bočni položaj kako bi se izbjeglo nakupljanje sluzi u grlu pri položaju na trbuhu i omogućilo lakše disanje. 

Za spavanje na boku se može koristiti specijalni jastuk za spavanje bebe na boku koji se postavlja bebi između glave, uha i ramena te omogućava da glavica bude fiksirana u bočnom položaju. 

Za normalizaciju mišićnog tonusa vrata je potrebna fizikalna terapija i dodatna podrška, npr. ortopedski jastuk. Kada je glava bebe u fiksnom anatomskom položaju, vratna kralježnica se može pravilno razvijati. Najčešće se koristi  leptir-oblika jastuka. U središtu tog jastuka je ulegnuće za glavu. Donji dio se proteže ispod vrata. Gornji dio je voluminozniji, jastuk je oblika leptirovih krila.

Spavanje na leđima

Beba spava na jastuku na leđima

Spavanje na leđima je najbolje za novorođenu bebu. Madrac na kojem beba spava mora biti od prirodnih materijala, ne premekan kako beba ne bi “utonula”. Krevetić bi u početku mogao biti nešto viši da je dostupniji mami  i drugima za podizanje bebe I hranjenje, a ogradica ne mora biti previsoka jer je novorođena beba još ne diže i ne okreće te nema opasnosti da će ispasti iz krevetića. Kako beba postaje veća i motorički aktivnija treba staviti višu zaštitnu ogradu da ne bi ispala iz krevetića.

Dakle, bebu treba prvenstveno stavljati u leđni položaj. Time se prevenira iznenadna smrt u kolijevci. Kada je beba prehlađena dobro je staviti na leđa ali u povišeni položaj.

Za povišeni položaj su dostupni u prodaji posebni madraci koji se podižu u gornjem dijelu. Važno je da beba leži na postepeno povišenoj podlozi. Umjesto specijalnih madraca se mogu upotrijebiti i podlošci, npr. knjige koje se slože ispod madraca, prvo po jedna zatim dvije pa sve više ako bi se postigla blago povišena podloga za povišeni položaj bebe. Jastuk se ne preporuča!

Spavanje na trbuhu

Beba spava na trbuhu i jastuku

Trbušni položaj za spavanje se ne preporuča kod novorođenčadi i male dojenčadi zbog nemogućnosti kontrole glavice i oslobađanje dišnih puteva pri spavanju. 

Nakon mjesec dana se beba može po danu stavljati u trbušni položaj ali mora stalno biti pod kontrolom mame ili neke druge odrasle osobe. 

Trbušni položaj uvijek pod kontrolom odrasle osobe, a u toj dobi se primjenjuje i zbog razvoja motorike. Beba počinje odizati glavu od površine i pomalo je okretati na obje strane. Oko trećeg mjeseca već podiže i ramena te glavicu nesmetano miče s jedne na drugu stranu. Dobro je savjetovati mamu ili tatu da bebicu stavljaju na sebe na trbuh, na trbušni položaj, jer se time osim vježbice postiže i posebni prisnost i toplina, te osjećaj sigurnosti i ljubavi.

Kada se beba sama može okretati s leđa na trbuh i obrnuto, sama će se postaviti u trbušni položaj ali i dalje treba biti oprezan, omogućiti bebi dovoljno prostora u krevetiću i ne stavljati jastuk.

Treba li beba koristiti jastuk za spavanje?

Zdrava beba koja se pravilno razvija ne treba nikakav jastuk do druge godine. Ako beba ima krivi vrat, zaležanu glavicu ili je prehlađena mogu se primijeniti i preporučiti jastuci i položaji ovisno o dijagnozi.  

Sigurnost jastuka za bebe

Jastuk za zaležanu glavicu mora biti preporučen od pedijatra i/ili ortopeda, te mora biti izrađen od odgovarajućih materijala. Važno je i kako ćemo ga upotrijebiti, tj. da pravilno postavimo bebu na jastuk. Jastuk za bočni položaj također mora biti preporučen od stručnjaka, izrađen od odgovarajućih materijala i važno je kako ćemo postaviti bebu na njega.

Kada beba može početi spavati s jastukom?

Jastuk za bebe se treba koristiti tek nakon 2 godine starosti djeteta. Kao i odrasli, svako dijete ima određeni položaj u kojem najbolje spava. Kada je to položaj na leđima treba omogućiti djetetu jastuk koji je namijenjen položaju na leđima. 

Kada dijete preferira trbušni položaj treba mu omogućiti mekan i tanak jastuk, tj. jastuk za trbušni položaj, a za bočni položaj također tanak jastuk koji je prikladan za područje između glave i ramena da glava ne bi bila u nefiziološkom položaju, te da se prevenira krivi vrat. Dakle, osigurati djetetu jastuk namijenjen za bočni položaj.

Zdrave bebe ne trebaju jastuk, one moraju spavati na leđima. Dojenčad se može stavljati u bočni položaj kada je glavica zaležana, kada imaju krivi vrat ili su prehlađene.

Bebe nakon prvog mjeseca moraju biti preko dana neko vrijeme u položaju na trbuhu ali uvijek pod kontrolom odraslih. To je jako važno za njihov psihomotorni razvoj. Povišeni položaj se preporuča kada je beba prehlađena. Dijete od dvije godine može koristiti jastuk. Svako dijete ima položaj spavanja u kojem najbolje i najmirnije spava, te se prema tome treba orijentirati pri izboru jastuka.

Giovana Armano

Članak napisala:

Prim. mr. sc. Giovana Armano

dr. med., specijalist pedijatar - Medicinski fakultet upisala je 1975., a diplomirala 1980. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1988., a magisterij obranila 1983. godine. Od 2000. radi u Domu zdravlja Susedgrad, sada DZ Zagreb Zapad, u Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji dr. Armano. 2006. dobila je Povelju HLZ za rad u Hrvatskom društvu za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Član je upravnog odbora udruge Centar dječjeg zdravlja. 2016. godine izdala je knjigu za roditelje „Pedijatar u kući“ te se uključila u Kliničko istraživanje uvođenja formule za dojenčad na bazi kozjeg mlijeka. Sudjeluje i organizator je brojnih znanstvenih stručnih skupova.

Ostali članci