1

Bebe

Hrana za bebe

Uz majčino mlijeko ili formulu, važno je na vrijeme početi s dohranom bebe. Ona ne samo da će osigurati pravilnu prehranu, formirati okusnu paletu i stvoriti prehrambene navike djeteta, već će uvelike utjecati i na razvoj govornog aparata. Provjerite koje namirnice uvesti i u kojoj količini.

11.04.2019.

Pogledaj više
1

Bebe

Motorički razvoj bebe po mjesecima

Pokret je jedna od osnovnih karakteristika života kojom se izražavaju osjećaji, uspostavlja komunikacija, ovladava prostorom i uspostavlja biološka samostalnost, a u najranijoj životnoj dobi predstavlja odraz stanja i ponašanja djeteta.

12.03.2019.

Pogledaj više