07.10.2021.

Što je disleksija - uzroci, simptomi i vježbe

Disleksija je poteškoća s kojom se susreće samo 10 % ljudi. Često uključuje probleme čitanja, a stvara i poteškoće u vještinama pisanja.

Što je disleksija?

Disleksija je poremećaj u kojem je dominantan poremećaj čitanja i/ili nerazumijevanje pročitanog sadržaja

Kada se govori o disleksiji kod djece to je tzv. primarna disleksija jer neka djeca ne mogu ili teže mogu savladati tehniku čitanja  i razumijevanja pročitanog. 

Kod odraslih se, međutim, više govori o gubitku već usvojenih sposobnosti nakon nekih patoloških stanja- sekundarna disleksija.

Problemi vezani uz disleksiju

Disleksija je obično povezana s dislalijom i disgrafijom, ali ne nužno. Dislalija je poremećaj izgovaranja riječi i/ili razumijevanja riječi, dok je disgrafija poremećaj pisanja. 

Problemi disleksije i disgrafije postaju evidentni u školskoj dobi, potrebno ih je na vrijeme dijagnosticirati i liječiti da ne dovedu do slabijeg uspjeha u školi te manjeg samopouzdanja djeteta, a za to se vežu mnogi drugi psihosocijalni i emocionalni problemi.

Simptomi disleksije

Simptom disleksije je nemogućnost čitanja i/ili razumijevanja onoga što je pročitano.

Najčešće poteškoće kod disleksije:

Teškoće 

 • povezivanja slova i glasa, nemogućnost čitanja,
 • povezivanja slogova i glasova u riječi (dijete može „slovkati“, ali ne pročita cijelu riječ, pa time ne razumije niti njeno značenje),
 • u praćenju slovnog ili brojčanog niza (npr. plan-paln, 41-14),
 • u slijedu smjera čitanja (npr. obrnuti smjer s desna na lijevo ili od dolje prema gore).

Pogrešno čitanje: 

 • pri čemu se premještaju ili umeću slova, glasovi (npr. novi-vino),
 • čitanje jedne riječi na više pogrešnih načina,
 • izostavljanje jedne riječi u rečenici,
 • čitanje istog reda nekoliko puta,
 • preskakanje jednog ili više redova.

Zamjene:

 • izgledom sličnih slova  (npr. b-p, baba- papa),
 • izgovorom sličnih slova (npr. d-t, drava-trava),
 • zamjena slogova (npr. on-no),
 • zamjena riječi: dijete ne pročita riječ, nego je pogađa (npr. mračna-mačka),
 • dodavanje slova ili slogova: pročita nepostojeću riječ  (npr. brada-barada),
 • ponavljanje dijelova riječi (npr. rememen).

Nespecifične poteškoće kod disleksije:

 • Sporost 
 • Često zastajkivanje pri čitanju
 • Poremećen ritam i artikulacija koja može biti nejasna ili površna
 • Poremećena izražajnost
 • Čitanje napamet
 • Nerazumijevanje pročitanog

Disleksija kod djece

Kod djece se primjećuje već u prvom razredu, tj. kad dijete krene u školu i počne čitati i pisati. Tada dijete treba savladavati slova, brojeve, pisanje i čitanje.

Neki od poremećaja, gore navedenih, se javljaju kada dijete počne čitati, i predstavljaju početne teškoće savladavanja vještine čitanja, no s vremenom dijete koje nema disleksiju te poremećaja brzo savlada. 

Kada dijete krene u školu, jako je važno da roditelji s djetetom svaki dan vježbaju čitanje, malo po malo, da dijete čita naglas te da ga se postepeno upućuje u pravilno čitanje i izgovaranje.

Nitko nije naučio čitati odmah, tečno,brzo i pravilno; za sve treba vremena i strpljenja!

Dijete s disleksijom teško i sporo savladava gore navedene teškoće te mu je potrebna dodatna pomoć i „support“ od strane logopeda, a ponekad i drugih stručnjaka (psihologa, defektologa…)

Što je disgrafija?

Disgrafija je poremećaj pisanja. Može se dijagnosticirati i nešto ranije jer je grafomotorika kod djece s disgrafijom, najčešće, slabije razvijena. Disgrafija je često prisutna uz disleksiju.

U vrtićima, djeca dosta crtaju i pišu, osobito u predškolskim grupama, kako bi se pravodobno pripremila za prvi razred. Već se tada može prepoznati dijete koje ima poteškoće grafomotorike. Obično se može dobiti i podatak, od roditelja, da je dijete imalo poteškoća i u finoj motorici u ranom djetinjstvu. 

Kada se to na vrijeme primijeti moguće je na vrijeme i intervenirati, tj. vježbati s djetetom ili ga uputiti na dijagnostiku i terapiju.

Mnoga djeca nisu zainteresirana za pisanje i crtanje. S obzirom na sve nove „gadgete“ (mobitele, igrice, TV ekrane…) današnja se djeca vještije koriste tipkovnicom, nego olovkom, što znači da nisu u tome izvježbana. 

Svakodnevnim vježbanjem crtanja i pisanja zdravo dijete ubrzo prevlada nespretnost u grafomotorici i pisanju, dok oni koji imaju prave poteškoće to ne mogu,  bez stručne pomoći.

Neki se poremećaji u području disleksije i disgrafije mogu javiti i kod zdrave djece koja ih vremenom, vježbom, učenjem mogu prevladati i u daljnjem životu uredno čitati i pisati. 

Ipak, postoji osnovna razlika simptomi u djece s disleksijom i disgrafijom su:     

 • brojniji,
 • jače izraženi,
 • dugo traju,
 • ne mogu se riješiti bez stručne pomoći.

Problem učenja s disgrafijom

Neizbježno je da dijete  školske dobi mora naučiti čitati i pisati već u prvom razredu. Ako postoji poremećaj; dijete će imati poteškoće, neće moći slijediti programe, neće moći riješiti zadane zadatke te će, ako se to ne prepozna i ne liječi na vrijeme, imati loš uspjeh u školi.

Simptomi disgrafije

Najčešće teškoće kod disgrafije:

Teškoće u:

 • Pisanju onog što je izgovoreno
 • Pisanju grafički sličnih slova (m-n)
 • Pisanju slova koja se slično izgovaraju (p-b)
 • Umetanje ili dodavanje
 • Izostavljanje slova, dijelova riječi ili riječi u rečenici
 • Naopako „zrcalno“ pisanje slova (d-b)
 • Poremećen slijed pisanja

Nespecifične teškoće kod disgrafije:

 • Neurednost pisanja
 • Nečitkost pisanog teksta
 • Sporost pri pisanju
 • Pravopisne pogreške
 • Gramatičke pogreške
 • Pogreške sintakse

Neurednost, nečitkost i sporost se može uočiti već u ranoj dobi, dok se gramatičke, pravopisne i sintaktičke pogreške vide kod starije djece koja te aspekte pisanja već trebaju usvojiti.

Liječenje disleksije

Terapiju disleksije provode logopedi. Uče djecu vještinama čitanja i pisanja te razumijevanja napisanog i pročitanog. Terapija se ne sastoji od jednog posjeta, nego od mjeseci i mjeseci vježbanja i upornosti te poticaja djetetu.

Najčešća nedoumica roditelja u vezi govornih poteškoća, poteškoća pisanja i čitanja,  jest treba li se potražiti pomoć logopeda i kada. 

Česti razlozi posjeta logopedu su: 

 • nedovoljno razvijen govor,
 • mucanje,
 • teškoće izgovora,
 • teškoće čitanja i pisanja.

Ako ste zabrinuti zbog izostanka očekivane dinamike razvoja govora, čitanja i pisanja kod vašeg djeteta,  obratite se pedijatru koji će uz logopeda indicirati pregled audiologa, otorinolaringologa, neuropedijatra, psihologa i logopeda.

Osim praćenja korektnosti izgovaranja glasova, tečnosti djetetova govora, njegova jezična razumijevanja i pravilnosti izražavanja, treba svakako obratiti pažnju i na djetetove opće komunikacijske vještine, na njegovu komunikaciju s vršnjacima i okolinom te na sposobnost usmjeravanja pažnje na sadržaje i aktivnosti.

Ako smatrate da vaše dijete odstupa u bilo kojem od ovih područja, obratite se logopedu, jer savjetovanje i educiranje roditelja te rana intervencija kod djeteta može prevenirati ozbiljnije govorne poteškoće.

Vježbe za disleksiju

Čitanje je vještina koja se uči i vježba postepeno, a prvi učitelji su roditelji koji bi trebali dijete stimulirati na čitanje već od najranije dobi.

Djeci u dobi 2 do 3 godine treba ponuditi slikovnice, čitati im priče te s njima ponavljati određene tekstove i poticati ih da ponavljaju s razumijevanjem. To je tzv. faza usvajanja predčitalačkih vještina.

U dobi od 4 do 5 godina dijete usvaja razliku u slovima pa se mogu primijeniti igrice sa slovima.

Neposredno prije polaska u školu (5-6 godina) dijete ne samo da bi trebalo prepoznati glasove, već i shvatiti da se riječi sastoje od glasova.

U prvom razredu dijete razlikuje i analizira glasove te je spremno za učenje čitanja i pisanja (fonološka svjesnost).

Fonološka svjesnost je sposobnost prepoznavanja glasova, uspoređivanja, rastavljanja riječi na slogove i povezivanja glasova u riječ.

Čitanje bi trebalo biti ugodno i zabavno. To je aktivnost kroz koju bi dijete moglo spoznati nove sadržaje, razviti svoju kreativnost…

Također, treba poticati dijete da ispriča sadržaj onoga što je pročitalo.

Da bi se to ostvarilo i roditelji bi trebali čitati, što nažalost, danas, nije uvijek slučaj.

Evo nekih primjera igrica koje roditelji mogu svakodnevno provoditi:

Prepoznavanje istih likova ili slova: 

Igre bojanja slova različitim bojama (npr. sva slova A obojite crvenom bojom, sva slova I plavom, sva slova M slova žutom, itd). 

Zašto je to važno: Na taj način djeca razvijaju vizualnu percepciju i usvajaju vezu između grafema (onog što vidi- slova) i fonema (onog što čuje- glasova).

Također djeca prepoznaju boje.

Igranje memo igara: 

Igre s memori karticama sa slikama i slovima.

Zašto je to važno: dijete pokušava zapamtiti sliku i slova vježbe pamćenja.

Oblikovanje slova: 

Igre izrađivanja slova od plastelina, kartona, papira te potom spajanje u riječ.

Zašto je to važno: vježbanje slova, povezivanje slova u riječ, kreativnost…

Prvo i zadnje slovo: 

U slikovnici, doma ili u prirodi  zajedno tražite i imenujte riječi koje počinju istim     glasom, na isti se način igrajte i sa zadnjim slovom u riječi

Zašto je to važno: dijete počinje shvaćati kojim slovom počinje i završava određena  riječ, proširuje se rječnik djeteta, razvija maštu, potiče razumijevanje…

Zaključak

Disleksija, teškoća čitanja i razumijevanja pročitanog, najčešće je povezana i sa disgrafijom, teškoćama pisanja, ponekad i sa dislalijom, nemogućnosti pravilnog izgovaranja i razumijevanja govora.

Dijagnosticira se najčešće tijekom polaska u školu, ali se neka odstupanja mogu primijetiti već u predškolskoj ustanovi. Kada dijete krene u školu, suočava se sa zadacima čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog i napisanog. Tada teškoće kao što su disleksije i disgrafije dolaze do izražaja.

Logoterapija je terapija koju obavlja logoped. Nužna je da bi dijete koje ima teškoće čitanja i pisanja, naučilo čitati i pisati i razumjeti  pročitani i napisani sadržaj. Terapija je obično dugotrajan proces, stoga je potrebno strpljenje, upornost, stalni poticaj roditelja te suradnja  i razumijevanje učitelja u školi.

Pravovremeno savjetovanje i educiranje roditelja te rana intervencija kod djeteta može prevenirati ozbiljnije govorne poteškoće i teškoće čitanja i pisanja, a s time i neuspjeh u školi, kao i loše samopouzdanje djeteta koje uza se veže mnoge druge psihosocijalne i emocionalne probleme.

Članak napisala:

Giovana Armano

dr. med., specijalist pedijatar - Medicinski fakultet upisala je 1975., a diplomirala 1980. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1988., a magisterij obranila 1983. godine. Od 2000. radi u Domu zdravlja Susedgrad, sada DZ Zagreb Zapad, u Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji dr. Armano. 2006. dobila je Povelju HLZ za rad u Hrvatskom društvu za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Član je upravnog odbora udruge Centar dječjeg zdravlja. 2016. godine izdala je knjigu za roditelje „Pedijatar u kući“ te se uključila u Kliničko istraživanje uvođenja formule za dojenčad na bazi kozjeg mlijeka. Sudjeluje i organizator je brojnih znanstvenih stručnih skupova.

Ostali članci