27.03.2024.

Vodič za roditelje za upise u dječji vrtić

Polazak u dječji vrtić velika je prekretnica za roditelje i djecu. Saznajte sve o upisima u dječji vrtić u Lupilu vodiču za roditelje!

Upisi u dječji vrtić

Jedan od najznačajnijih događaja u ranom djetinjstvu za dijete, ali i za roditelje, zasigurno je polazak u jaslice ili vrtić. Bura emocija poput uzbuđenja, iščekivanja, straha i zabrinutosti javlja se kod roditelja već prilikom odabira vrtića, a s dolaskom jeseni njihov se intenzitet samo pojačava. Svake godine vrtići otvaraju vrata jaslica u koje se upisuju djeca do tri godine starosti i vrtićkih skupina koje su namijenjene starijoj djeci i predškolarcima. Što sve možete očekivati u vrtiću za vaše dijete, kako odabrati najbolji i koja je procedura upisa u dječji vrtić – otkrivamo u našem Lupilu vodiču.

Prednosti dječjeg vrtića

Dok većina roditelja upisuje dijete u vrtić iz potrebe, postoje i oni koji žele da njihovo dijete pohađa vrtićki program bez obzira na to što možda imaju neku drugu opciju za svakodnevnu brigu o djetetu. Naime, vrtić nije “čuvalište” djeteta već odgojno-obrazovna ustanova s planom i programom koja doprinosi razvoju djeteta i pruža potporu roditeljima na više načina pa je važno istaknuti najznačajnije prednosti dječjeg vrtića.

Sigurnost i povjerenje 

Dječji vrtić pruža sigurno i pouzdano okruženje za dijete koje uključuje brigu, njegu, učenje, igru, prehranu i odmor. Bez obzira na vanjske faktore, bolest odgajatelja i sl. za djecu je uvijek osigurana stručna podrška i zdravstvena zaštita, što znači da roditelji u vrtić mogu imati potpuno povjerenje.

Educirano i iskusno osoblje

Iako se u svakodnevnoj komunikaciji koristi pojam “teta u vrtiću”, svakako treba naglasiti da su “tete” odgojiteljice s višim ili visokim stupnjem obrazovanja koje su poput inženjera, liječnika, profesora, ekonomista i dr. studirale, diplomirale i položile stručni ispit kako bi mogle raditi s djecom. Nadalje, vrtić je kolektiv stručnog osoblja, što znači da o djeci brine i psiholog, zdravstveni voditelj, ravnatelj i tehničko osoblje, a ne samo odgojitelj.

Rast i razvoj djeteta 

Kroz odgojno-obrazovni program koji se provodi u vrtiću dijete razvija socijalnu i emocionalnu inteligenciju, razvija vještine potrebne za život od onih najosnovnijih kao što su komunikacija i samostalno hranjenje, ono uči čitati, pisati, crtati i sl. Dijete razvija empatiju prema vršnjacima i odraslima te uči kako funkcionirati u zajednici.

Kreativno okruženje 

Vrtićki programi izrazito potiču kreativnost i maštu kod djeteta jer su često poput pozornice budući da djeca plešu, pjevaju, glume, ali i kuhaju, grade, recikliraju, svakodnevno nešto izrađuju te obilježavaju sve važne datume. Dječji vrtići su poput muzeja i galerija dječjih radova koji pokazuju njihov napredak iz godine u godinu.

Naravno, nije zanemariva ni činjenica da je vrtić financijski puno prihvatljivija opcija od plaćanja profesionalne dadilje ili “tete čuvalice”, ali navedene prednosti su ono što vrtić čini “isplativim” kada je riječ o razvoju vašeg djeteta.

Nedostaci dječjeg vrtića

Gdje postoje prednosti, postoje i nedostaci, a njih uglavnom, u slučaju vrtića u Hrvatskoj, uvjetuju zakonski propisi i financijska situacija osnivača vrtića.

Prevelike grupe djece 

Nedovoljan broj dječjih vrtića u pojedinim lokalnim zajednicama znači da su vrtići “pretrpani” te je puno zahtjevnije provoditi odgojno-obrazovni program prilagođen svakom djetetu. Broj odgojitelja je premalen u odnosu na broj djece, što se posebno odražava na jasličke skupine budući da djeca u toj dobi zbilja trebaju pojedinačnu skrb.

Manjak fleksibilnosti

Fiksni raspored, odnosno radno vrijeme jaslica i vrtića nisu prilagođeni radnom vremenu velikom broja roditelja jer u Hrvatskoj postoji tek nekoliko vrtića koji su osigurali popodnevne vrtićke grupe.

Često pobolijevanje

Polaskom u jaslice ili vrtić dijete je gotovo svakodnevno izloženo različitim virusima, zbog čega češće obolijeva, a to je najviše izraženo u prvoj godini pohađanja vrtića. To se može ublažiti prevencijom, odgovornim ponašanjem, a s vremenom dijete jača imunitet i postaje sve otpornije na različite vrste bolesti.

Odabir dječjeg vrtića

Iako se broj vrtića u Hrvatskoj povećava, u nekim je sredinama ipak nedostatan pa ako upisujete dijete u gradski vrtić često ne postoji velika mogućnost izbora. Upisi se, u tom slučaju, vrše prema mjestu prebivališta, a upis djeteta ovisi o broju slobodnih mjesta i o broju djece koja imaju prioritet. 

Izbor je veći ako se odlučite na privatni ili vjerski vrtić kojih je u Zagrebu čak 65, dok je gradskih vrtića trenutno 60 i djeluju na 234 lokacije. Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pretražiti sve vrtiće u Hrvatskoj

Na što paziti kod upisa djeteta u vrtić

Budući da ponuda predškolskih ustanova u nekim gradovima i mjestima roditeljima daje mogućnost izbora, onda je dobro znati na što sve treba paziti kod upisa djeteta u vrtić.

Dozvola za rad 

Zbilja nije na odmet provjeriti ima li potencijalni vrtić koji želite upisati sve potrebne dozvole za rad, kao i dokaz da zadovoljava određene standarde za skrb o djetetu. Najsigurniji način je pretraga ranije spomenute na stranicama resornog Ministarstva

Radno vrijeme 

U slučaju da kao većina roditelja radite puno standardno radno vrijeme, onda je važno da i radno vrijeme vrtića bude usklađeno s vašim rasporedom. Ako radite popodnevne smjene raspitajte se o vrtićima u vašoj sredini koji imaju popodnevni program, iako treba imati na umu da je takvih vrtića u Hrvatskoj zasad još uvijek malo. Što se tiče radnog vremena, ogromna je prednost ako vrtić nudi mogućnost ranog dovođenja i kasnog odvođenja kada se za tim ukaže potreba, a nemojte zaboraviti provjeriti kako izgleda organizacija radnog vremena tijekom ljetnih mjeseci.

Broj djece i broj odgojitelja

Kada postoji mogućnost izbora, svakako je bolje odabrati vrtić koji zadovoljava pedagoške standarde u odnosu broja djece i broja odgojitelja. Naime, propisano je da na osmero jasličke djece trebaju biti osigurana dva odgojitelja, ali statistike pokazuju da gotovo 80 posto vrtića u Hrvatskoj to ne omogućuje. Informirajte se o broju djece u grupama i broju odgojitelja, kao i o stručnom timu u vrtiću jer je kompletan tim iznimno važan ako je riječ o djetetu s teškoćama.

Prehrana

Neki vrtići na svojim stranicama objavljuju tjedni jelovnik pa ih na taj način možete usporediti. Jelovnici se moraju pripremati prema određenim standardima, a namirnice biti svježe, zdrave i hranjive. Postojanje kuhinje je velika prednost budući da neki vrtići nemaju tu mogućnost pa se hrana za djecu i zaposlenike dostavlja.

Prostor i oprema

Državni pedagoški standard također određuje da bi vrtići trebali osigurati pet metara kvadratnih po djetetu pa pokušajte dogovoriti posjet vrtiću prije upisa kako biste provjerili kolike su prostorije u kojima djeca borave. Bitno je da su sobe prostrane, svjetle, da imaju prostor za dnevni odmor, a oprema za svakodnevno učenje i igru nije zanemariv faktor.

Obrazovni program

Vrtić je, kao što smo istaknuli, odgojno-obrazovna ustanova, ali nemaju svi iste obrazovne programe. Neki su programi više fokusirani na kreativnost poput plesa, ritmike ili glume, dok je u nekim vrtićima naglasak na učenju jezika i razvoju STEM vještina, ali dobar bi vrtić svako dijete trebao poticati kreativno, intelektualno i fizički.

Sadržaji za igru na otvorenom

Mogućnost igre i nekih sportskih aktivnosti na otvorenom, ali u sigurnim uvjetima važan je kriterij u odabiru vrtića. Nažalost, nemaju svi vrtići osigurano i opremljeno dvorište unatoč tome što je prostor za vanjsku fizičku aktivnost iznimno bitan za razvoj brojnih vještina kod djece.

Suradnja

Raspitajte se u vrtiću, ali i među roditeljima čija djeca već idu u potencijalni vrtić o suradnji vrtića i roditelja. Kvalitetna i redovita komunikacija je bitna kako bi dijete, ali i svi odrasli uključeni u odgoj djeteta bili zadovoljni.

Cijena

Cijene vrtića u Hrvatskoj nisu ujednačene i u nekim su gradovima zbilja vrtoglavo visoke pa je, primjerice, cijena vrtića za prvo dijete u Donjem Miholjcu 26 eura, a u Krapini se penje čak do 135 eura. Informirajte se o mogućnostima subvencioniranja koju nudi država, grad, županija, Crkva ili neka druga ustanova. U slučaju da živite u Belišću, Obrovcu, Sinju, Umagu ili Vrlici, trenutno jedinim gradovima koji imaju besplatan vrtić za svu djecu, onda imate sreće!

Kada su upisi u vrtić?

Procedura upisa u dječji vrtić

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić ili školsku ustanovu u kojoj se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Kada su upisi u dječji vrtić?

Upisi u dječji vrtić vrše se nakon što vrtić objavi plan upisa djece u sljedeću pedagošku godinu, a to je u pravilu tijekom svibnja. Tada kao roditelji predajete zahtjev i prilažete svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za upis u dječji vrtić.

E-Upisi u vrtić

Na portalu e-Građani dostupna je usluga e-Upisi u Dječje vrtiće putem koje možete predati zahtjev za upis djeteta u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U sustavu možete pretražiti koristi li vrtić koji želite da vaše dijete pohađa ovaj način upisa, a nakon što predate zahtjev, možete pratiti njegov status.

U slučaju da živite u Zagrebu, važno je znati da dječji vrtići Grada Zagreba ne koriste ovaj sustav već vlastiti sustav e-Upisa koji se aktivira u svibnju kada službeno započnu upisi.

Kada dijete ima pravo upisa u vrtić?

Pravo na upis u novu pedagošku godinu imaju djeca koja s 1.9. navršavaju godinu dana, a iznimka su vrtići, uglavnom u većim gradovima, koji će dijete upisati s navršenih šest mjeseci života. Ako dijete navršava godinu dana nakon spomenutog datuma, ima pravo upisa tijekom godine no samo u slučaju da u vrtiću ima slobodnih mjesta.

Tko ima prednosti pri upisu u dječji vrtić?

Prednost pri upisu u vrtić kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za iduću pedagošku godinu imaju:

 • djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života
 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca oba zaposlena roditelja
 • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca jednoroditeljskih obitelji
 • djeca udomiteljskih obitelji
 • djeca osoba s invaliditetom
 • djeca koja primaju dječji doplatak
 • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića.

Ove se zakonske odredbe ne odnose na privatne i vjerske vrtiće.

Rezultati upisa u vrtić

Cijepljenje i upis u vrtić

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz programa obveznih cijepljenja, uz iznimku za djecu koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Što je potrebno od dokumentacije za upis u dječji vrtić?

Uz zahtjev za upis u dječji vrtić (primjer), potrebno je priložiti:

 • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta
 • potvrdu o radnom statusu roditelja
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • popunjen upitnik koji se dobiva u svakom vrtiću (obrazac za inicijalni razgovor).

U slučaju da želite iskoristiti neko od prava prednosti, važno je predati dokaz o činjenicama koje su bitne za ostvarivanje prednosti upisa.

Kada se objavljuju rezultati upisa u dječji vrtić?

Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do kraja lipnja, a ako želite predati žalbu na rezultat, to morate učiniti u roku od 15 dana nakon objave rezultata. Žalba se upućuje upravnom vijeću dječjeg vrtića.

Što je inicijalni razgovor prije pohađanja dječjeg vrtića?

Inicijalni razgovor je sastavni dio procedure upisnog postupka koji je, prema Zakonu, vrtić dužan provesti, a on ne utječe na odluku o upisu djeteta. Cilj inicijalnog razgovora je upoznavanje psihofizičkog razvoja i stanja djeteta na temelju razgovora s roditeljima, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom razgovora. 

Stručni suradnici promatraju kako se dijete ponaša u odnosu na svoju dob, kako surađuje, kako komunicira (odaziva li se na ime, uspostavlja li kontakt očima, koje komunikacijsko sredstvo koristi dijete (geste, govor) i je li to u skladu s dobi djeteta). Također, stručni suradnici proučavaju kako se dijete ponaša u novom prostoru i s novim osobama, izvršava li naloge, slijedi li upute i sl. Ako procjene da je dijete nesuradljivo, da postoji sumnja na odstupanja u razvoju ili zbog okolnosti nisu u mogućnosti procijeniti funkcioniranje djeteta (primjerice ako je dijete nenaspavano, iznimno razdražljivo, gladno…) s roditeljima se naknadno dogovara novi termin razgovora.

Na razgovor ponesite popunjenu knjižicu cijepljenja, presliku djetetove zdravstvene iskaznice i potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod djetetovog liječnika.

Nakon objave rezultata možete polako krenuti u pripreme za polazak u vaše novo obiteljsko životno poglavlje u kojem glavnu ulogu ima vaš mali vrtićarac!