24.05.2024.

Porodiljni za očeve - sve o dopustu za tate u 2024.

Svaki otac ima pravo na porodiljni za očeve nakon rođenja djeteta. Saznajte koji su preduvjeti i novčane naknade, koliko traje i kako predati zahtjev.

Iako je pravo na očinski dopust izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama uvedeno još u kolovozu 2022. godine, istraživanja pokazuju da građani i dalje nisu u potpunosti upoznati sa svim pravima u sustavu rodiljnih i roditeljskih potporaNaime, prema studiji provedenoj u okviru Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, oko 60 % roditelja je upoznato s pravom na očinski dopust, njih manje od 50 % s pravom na roditeljski dopust, dok je pravo na obvezni roditeljski dopust najpoznatije pravo roditelja nakon rođenja djeteta. Aktivno sudjelovanje očeva od najranije dobi je iznimno važno za zdrav razvoj djeteta pa u nastavku saznajte koji su uvjeti za ostvarivanje porodiljnih prava za očeve.

Koji su preduvjeti za porodiljni za očeve?

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, očevi imaju pravo na rodiljni, očinski i roditeljski dopust. Kako bi mogli zatražiti ostvarivanje prava očevi moraju imati važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pripadati nekoj od sljedećih kategorija:

 • zaposleni roditelj
 • samozaposleni roditelj
 • roditelj koji ostvaruje drugi dohodak na koji su plaćeni doprinosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja te koji je s te osnove stekao status osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • poljoprivrednik koji u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje ako je vlasnik, posjednik ili zakupac te ako je s te osnove stekao status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a nije obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit
 • nezaposleni roditelj koji prema propisima ima priznat status nezaposlene osobe ako Zakonom nije drugačije propisano
 • roditelj izvan sustava rada odnosno korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju ili korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema  propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske ili osoba koja se prema propisima iz socijalne skrbi ne smatra sposobnom za rad ili se prema drugim propisima smatra uzdržavanom osobom ili je polaznik redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija ili korisnik koji nema uvjete za ostvarenje jednog od ovih statusa, ali ima status zdravstveno osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • posvojitelj koji ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema svom radnopravnom statusu
 • skrbnik maloljetnog djeteta kojem je rješenjem nadležnog tijela to dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu
 • udomitelj maloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.
 • stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Trajanje roditeljskog dopusta za očeve

Trajanje roditeljskog dopusta ovisi o vrsti dopusta na koji otac odluči ostvariti pravo:

 • rodiljni dopust – dodatni rodiljni dopust koji majka može prenijeti na oca nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta (70 dana od rođenja djeteta) koji traje od tog dana do navršenih šest mjeseci djetetova života
 • očinski dopust – dopust u trajanju od 10 (za jedno dijete) ili 15 radnih dana (za rođenje blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece) koji otac može ostvariti u razdoblju od dana rođenja djeteta do navršenih šest mjeseci, ali pod uvjetom da već koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
 • roditeljski dopust – dopust koji otac i majka mogu koristiti naizmjence od šestog mjeseca djetetova života do osme godine djetetova života u trajanju od 8 (za prvo i drugo rođeno dijete) do 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete) ako roditeljski dopust koriste oba roditelja
 • 4 ili 15 mjeseci koristi majka
 • 4 ili 15 mjeseci koristi otac
 • 2 mjeseca su prenosiva.

Važno je napomenuti da ako samo jedan roditelj ostvari pravo na roditeljski dopust onda se trajanje dopusta skraćuje na 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 28 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete. U izmjenama Zakona uvedena je mogućnost da otac koristi roditeljski dopust i u slučaju kada majka nije zaposlena ili samozaposlena osoba, ali ako nije ispunjavala uvjete za korištenje prava na druge potpore kao što su rodiljna i roditeljska pošteda od rada ili rodiljna i roditeljska briga o novorođenom djetetu.

Potrebna dokumentacija za porodiljni za očeve

Kako bi ostvarili pravo na porodiljni, očevi trebaju predati dokumentaciju koja uključuje:

 • ispunjen zahtjev za porodiljni 
 • osobnu iskaznicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • presliku kartice tekućeg računa
 • “potvrdu o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoren rodiljni dopust 
 • pisanu izjavu poslodavca o zaprimljenoj obavijesti o namjeri korištenja porodiljnog
 • pisanu suglasnost majke ako dva mjeseca roditeljskog dopusta prenosi na oca.

Kako predati zahtjev za porodiljni?

Zahtjev za porodiljni se predaje regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno područnoj službi koja je nadležna prema vašem mjestu prebivališta osobe koja predaje zahtjev. Tijekom pandemije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je omogućio elektronsku predaju zahtjeva, također prema mjestu stanovanja, na sljedeće e-mail adrese:

Regionalni ured/Područna služba E-mail adresa Za osobe s adresom na području:
Regionalni ured Osijek pisarnica-osijek@hzzo.hr Osječko-baranjska županija
Područna služba Vinkovci pisarnica-vinkovci@hzzo.hr Vukovarsko-srijemska županija
Regionalni ured Split pisarnica-split@hzzo.hr Splitsko-dalmatinska županija
Područna služba Slavonski Brod pisarnica-slbrod@hzzo.hr Brodsko-posavska županija
Područna služba Pazin pisarnica-pazin@hzzo.hr Istarska županija
Područna služba Gospić pisarnica-gospic@hzzo.hr Ličko-senjska županija
Područna služba Požega pisarnica-pozega@hzzo.hr Požeško-slavonska županija
Područna služba Bjelovar pisarnica-bjelovar@hzzo.hr Bjelovarsko-bilogorska županija
Područna služba Čakovec pisarnica-cakovec@hzzo.hr Međimurska županija
Područna služba Koprivnica pisarnica-koprivnica@hzzo.hr Koprivničko-križevačka županija
Regionalni ured Rijeka pisarnica-rijeka@hzzo.hr Primorsko-goranska županija
Područna služba Krapina pisarnica-krapina@hzzo.hr Krapinsko-zagorska županija
Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba:

Brezovica

Novi Zagreb-zapad

Novi Zagreb istok

Sesvete, te Zagrebačka županija (Samobor,

Jastrebarsko,

Dugo Selo,

Ivanić Grad,

Sv. I. Zelina,

Vrbovec,

Zaprešić,

V.Gorica)

Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb-jukiceva@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba:

Stenjevec

Podsused-Vrapče

Črnomerec

Trešnjevka-sjever

Trešnjevka-jug

Donji Grad

Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb-kloviceva@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba:

Gornji grad

Medveščak

Podsljeme

Maksimir

Gornja Dubrava

Donja Dubrava

Peščenica-Žitnjak

Trnje

Područna služba Karlovac pisarnica-karlovac@hzzo.hr Karlovačka županija
Područna služba Virovitica pisarnica-virovitica@hzzo.hr Virovitičko-podravska županija
Područna služba Dubrovnik pisarnica-dubrovnik@hzzo.hr Dubrovačko-neretvanska županija
Područna služba Šibenik pisarnica-sibenik@hzzo.hr Šibensko-kninska županija
Područna služba Varaždin pisarnica-varazdin@hzzo.hr Varaždinska županija
Područna služba Sisak pisarnica-sisak@hzzo.hr Sisačko-moslavačka županija
Područna služba Zadar pisarnica-zadar@hzzo.hr Zadarska županija

 

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se najkasnije 15 dana prije naznačenog roka za početak njegovog korištenja.

Koliko dana unaprijed je potrebno obavijestiti poslodavaca?

U slučaju korištenja prava na roditeljski dopust koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta, otac je obvezan pisano obavijestiti poslodavca o namjeri najmanje 30 dana prije početka korištenja prava odnosno nastanka promjene ii prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava.

Za korištenje prava na očinski dopust otac je obvezan pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri najmanje 15 dana prije očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta, što znači najmanje 15 dana prije namjere korištenja tog prava.

Novčane naknade za vrijeme korištenja očinskog dopusta

 • novčana naknada tijekom korištenja rodiljnog dopusta isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, što znači 100 % osnovice bez limita ako je ispunjen uvjet staža (staž od 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima posljednje dvije godine)
 • ukoliko svi uvjeti nisu ispunjeni naknada plaće za rodiljni dopust iznosi 125 % odnosno 551,80 eura/4.157,50 kuna
 • naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, ali ne može, za puno radno vrijeme, iznositi više od 225,5 % proračunske osnovice odnosno 995,45 EUR/7.500,13 kuna
 • u preostalom dijelu roditeljskog dopusta za blizance, treće ili svako sljedeće dijete (nakon proteka prvih 6 ili 8 mjeseci ovisno o tome koristi li pravo jedan ili oba roditelja) naknada plaće iznosi 125 % proračunske osnovice odnosno 551,80 eura/4.157,50 kuna
 • naknada plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iznosi 110 % proračunske osnovice odnosno 485,58 EUR/3.658,60 kuna
 • novčana naknada tijekom korištenja očinskog dopusta iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja (bez limita), a isplaćuje se na teret državnog proračuna

Porodiljni za očeve

Ostale vrste roditeljskog dopusta za očeve

Uz navedena prava, u našem sustavu postoje i druge vrste dopusta koje očevi mogu koristiti.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta 

Otac ima pravo na dopust do navršene treće godine života djeteta ako je djetetu prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Za vrijeme korištenja prava otac ima pravo na novčanu naknadu u vision od 125 % proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme što iznosi 551,80 eura/4.157,50 kuna.

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, otac pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja dopusta. Za vrijeme korištenja prava otac ima pravo na novčanu naknadu u visini od 125 % proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme, što iznosi 551,80 eura/4.157,50 kuna.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Otac ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene osme godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme korištenja prava. Iznos novčane naknade ovisi o tome je li otac zaposlen ili samozaposlen.

Posvojiteljski dopust

Pravo na posvojiteljski dopust otac stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života. Kod posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana. Tijekom posvojiteljskog dopusta naknada plaće iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće bez limita.

Dopust za slučaj smrti djeteta

Zaposleni ili samozaposleni otac za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100 % od osnovice za naknadu plaće koja ne možeza puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 % proračunske osnovice, odnosno 995,45 EUR/7.500,13 kuna. Iznimno, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete umre za vrijeme korištenja prava na rodiljni ili očinski dopust, otac ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100 % osnovice plaće bez limita.

Ako ste roditelj koji je prvi put u slatkom iščekivanju, nemojte zaboraviti i na jednokratnu novčanu potporu za novorođenče u iznosu od 309,01 eura/2.328,20 kuna koju dodjeljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također, provjerite imate li pravo na korištenje neke druge financijske naknade poput dječjeg doplatka ili zajamčene minimalne naknade. Središnji državni ured za demografiju i mlade je za očeve koji su koristili očinski dopust u prošloj i tekućoj godini pripremio promotivne pakete za tate i njihove mališane. Bez obzira jeste li “ulovili” poklon, najveća nagrada vašem djetetu je da budete uz njega i zato tu priliku nemojte propustiti.