13.05.2024.

Fetalni alkoholni sindrom — što je i koje posljedice ima na dijete?

Fetalni alkoholni sindrom posljedica je konzumacije alkohola u trudnoći, a odražava se i na fizičke i razvojne aspekte novorođenča.

Fetalni alkoholni sindrom

Konzumiranje alkohola tijekom trudnoće nije poželjno iz više razloga. Kod trudnica koje su uzimale veće količine alkohola moguć je razvoj fetalnog sindroma djeteta koji je karakteriziran morfološkim, ali i psihičkim oštećenjima djeteta. Istražite što je to fetalni alkoholni sindrom djeteta, kako se postavlja dijagnoza te koje druge posljedice konzumacija alkohola u trudnoći može uzrokovati kod djece.

Što je fetalni alkoholni sindrom?

Fetalni alkoholni sindrom se javlja kod djece čije su majke tijekom trudnoće konzumirale veću količinu alkohola. Ta djeca imaju razvojna oštećenja pojedinih dijelova tijela, ali i mentalne poremećaje i poremećaje socijalizacije. Alkohol iz krvi majke preko posteljice dolazi do djeteta. Djetetova jetra sporije odstranjuje alkohol nego jetra odraslih tako da i manje količine alkohola mogu dovesti do razvoja fetalnog alkoholnog sindroma različitih težina oštećenja. Kako ne znamo točno koje količine alkohola djeluju štetno na razvoj djeteta, preporuka je da se u trudnoći konzumacija alkohola u potpunosti izbjegava.

Karakteristike djece s fetalnim alkoholnim sindromom

Fetalni alkoholni sindrom se javlja s različitim stupnjevima razvoja pojedinih organa i dijelova tijela uz prisutne poremećaje razvojnih tj. psihičkih sposobnosti djeteta. 

Fizičke karakteristike

Najčešće fizičke karakteristike djece s fetalnim alkoholnim sindromom su:

 • niska porođajna težina djeteta (IUGR, zastoj u rastu) – težina djeteta koja je ispod 10. percentile za dob djeteta
 • usporeno dobivanje na težini nakon poroda
 • smanjen opseg glave i smanjena veličina mozga djeteta
 • rascjep nepca – dovodi do otežanog hranjenje i gutanja kod djeteta
 • smanjen razmak i veličina očiju (oštećenja vida)
 • oštećenja sluha
 • srčani razvojni defekti – često zahtijevaju operativnu korekciju defekta
 • deformacije zglobova, udova i prstiju
 • kratak nos okrenut prema gore.

Karakteristike djeteta s fetalnim alkoholnim sindromom

Razvojne karakteristike

Najčešće razvojne karakteristike djece s fetalnim alkoholnim sindromom:

 • smanjene intelektualne sposobnosti – teže održavanje koncentracije, otežano učenje, različiti stupnjevi mentalne retardacije, poteškoće s rasuđivanjem i rješavanjem problema
 • hiperaktivno ponašanje
 • brze promjene raspoloženja
 • otežano školovanje
 • slabija socijalizacija unutar grupe.

Dijagnoza fetalnog alkoholnog sindroma

Postavljanje dijagnoze fetalnog alkoholnog sindroma obuhvaća uočavanje fizičkih, ali i psihičkih promjena koje može uzrokovati konzumacija alkohola tijekom trudnoće. Ponekad su simptomi manje izraženi i moguće uočljiviji tek u kasnijoj fazi života djeteta. Što je izloženost djeteta alkoholu tijekom trudnoće bila veća, to su problemi razvijeniji  

Druge moguće posljedice alkohola u trudnoći na djecu

Oštećenja jetrenih funkcija

Alkohol, kako u odraslih tako i kod djece, uzrokuje različite stupnjeve oštećenja jetre. Češća je pojavnost  dijabetesa u starijoj dobi kod takve djece.

Oštećenje bubrežnih funkcija

Djeca s fetalnim alkoholnim sindromom u starijoj dobi imaju oštećene bubrege, što posljedično dovodi do češćeg razvoj povišenog krvnog tlaka, ali i do potreba za dijalizom.

Poremećaj koordinacije i hoda

Kako u fetalnom alkoholnom sindromu dolazi do oštećenja razvoja mozga, tako su kod takve djece i mnoge funkcije poput sjedenja ili hodanja otežane, a djeca ih razvijaju tek u kasnijoj dobi.

Intelektualno zaostajanje

Fetalni alkoholni sindrom je jedan od najčešćih uzroka nenasljedne mentalne retardacije. S obzirom na dob, dijete ne stiče intelektualne sposobnosti koje bi u normalnim uvjetima trebalo pa s vremenom dolazi do razvoja mentalne retardacije.

Fetalni alkoholni sindrom je teška bolest novorođenčeta koje je tijekom trudnoće bilo izloženo alkoholu i njegovom štetnom djelovanju. Uzrok je različitih fizičkih, ali i psihičkih razvojnih problema. Promjene su trajne i terapija može biti samo potporna tako što će se različitim operacijama ili psihičkim tretmanima pokušati ublažiti razvojne i psihičke anomalije djeteta. Kako ne bi došlo do fetalnog alkoholnog sindroma tijekom trudnoće nije uputno uopće konzumirati alkohol.

Članak napisao:

Duško Pall, dr. med.

dr.med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Od 2002-2006.g. je na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici u Zagrebu. Tijekom specijalizacije polaže poslijediplomski tečaj endoskopske ginekološke kirurgije (laparoskopija, histeroskopija) Ian Donald, poslijediplomski tečaj ginekološko opstetričkog ultrazvuka u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu, te poslijediplomski tečaj kolposkopije u Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu. Od 2006-2015. godine radi u Općoj bolnici Ogulin i Općoj bolnici Karlovac na Odjelu ginekologije i opstetricije kao specijalist. Od kraja 2015. g. zaposlenik je Doma zdravlja Zagreb Zapad u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena u ambulanti na Srednjacima . Početkom 2019. stiče naziv užeg specijalista fetalne medicine i opstetricije. Kao vanjski suradnik trenutno radi u Poliklinici Gemini Plus kao i Specijalnoj bolnici Podobnik u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima kao i na tečajevima trajnog usavršavanja liječnika.

Ostali članci