27.03.2024.

Porezna olakšica na dijete u 2024. godini

Ako ste porezni obveznik poreza na dohodak i imate dijete, možete dobiti poreznu olakšicu i time si povećati iznos osobnog odbitka.

Porezna olakšica na dijete

Novim Zakonom o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu s prvim danom 2024. godine, osobni odbitak povećan je s 530,90 eura na 560,00 eura, a ukinut je i pojam osnovica osobnog odbitka. To znači da osobni odbitak postaje osnovica za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak, a roditeljima s prvim uzdržavanim djetetom donosi veći iznos poreznog odbitka, odnosno veću poreznu olakšicu. 

Što je porezna olakšica?

Porezna olakšica ili osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji za 2024. godinu iznosi 560,00 eura. Osobni odbitak priznaje se kod obračuna plaće i ostalih bruto primitaka iz radnog odnosa, obračuna mirovina i ostalih vrsta bruto primitaka po osnovi nesamostalnog rada. Osobni odbitak se ne priznaje kod isplata drugog dohotka.

Osnovni osobni odbitak sastoji se od nekoliko kategorija odbitka:

 • osnovni osobni odbitak
 • osobni odbitak za uzdržavanu djecu
 • osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji i bivšeg bračnog druga za kojeg se plaća alimentacija
 • osobni odbitak za invalidnost (manja od 100%)
 • osobni odbitak za invalidnost i tjelesno oštećenje (100%).

Dakle, porezna olakšica na dijete je jedna od kategorija osobnog odbitka koja se može priznati poreznom obvezniku.

Tko može imati poreznu olakšicu na dijete?

Poreznu olakšicu na dijete ima svaki porezni obveznik poreza na dohodak koji ima dijete, a to su roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji ili skrbnici koji uzdržavaju djecu. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.

Raspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu

Poreznu olakšicu, odnosno osobni odbitak moguće je raspodijeliti onda kada više osoba uzdržava djecu i tada se osobni odbitak ravnomjerno raspoređuje, osim ako se osobe ne dogovore drugačije. Prema tome, osobni odbitak za djecu koju uzdržavaju oba roditelja se ravnomjerno raspoređuje, ali se može dogovoriti i drugačija raspodjela. Dakle, djeca mogu biti prijavljena na poreznoj kartici majke ili oca, ali mogu biti prijavljena na poreznoj kartici oba roditelja — primjerice, raspodjelom 60% majka i 40% otac.

Koliko iznosi porezna olakšica na dijete?

Kao što smo ranije naveli, prema novom Zakonu o porezu na dohodak, osnovni osobni odbitak iznosi 560,00 eura za svaki mjesec poreznog razdoblja i on se množi s koeficijentom 0,5 za prvo uzdržavano dijete, što iznosi 280,00 eura. Ukupni osobni odbitak za poreznog obveznika je zbroj osnovnog osobnog odbitka (560,00) i uvećanja osobnog odbitka za prvo uzdržavano dijete (280,00) i iznosi 840,00 eura. Za svako sljedeće dijete se povećava koeficijent i iznos porezne olakšice.

Osnova za uvećanje osobnog odbitka Koeficijent    Mjesečni iznos u eurima i centima
Prvo uzdržavano dijete 0,5 280,00
Drugo uzdržavano dijete 0,7 392,00
Treće uzdržavano dijete 1 560,00
Četvrto uzdržavano dijete 1,4 784,00
Peto uzdržavano dijete 1,9 1.064,00
Šesto uzdržavano dijete 2,5 1.400,00
Sedmo uzdržavano dijete 3,2 1.792,00
Osmo uzdržavano dijete 4 2.240,00
Deveto uzdržavano dijete 4,9 2.744,00

 

Za svako sljedeće uzdržavano dijete koeficijent osnovnog osobnog odbitka se progresivno uvećava za 1,1 više u odnosu na koeficijent za prethodno dijete.

Kako izračunati poreznu olakšicu na dijete?

Iznos porezne olakšice na dijete se računa prema prikazanoj tablici, a u nastavku donosimo primjer izračuna osobnog odbitka u obitelji s troje djece.

#1 Iznos porezne olakšice ako su djeca prijavljena na poreznu karticu majke

 • Osnovni odbitak: 560,00 euro
 • Odbitak za djecu: 0,5+0,7 + 1*560,00 = 1.232,00 euro
 • Ukupni osobni odbitak: 560,00 + 1.232,00 = 1.792,00 euro

#2 Iznos porezne olakšice ako su djeca prijavljena na poreznu karticu majke (60%) i na poreznu karticu oca (40%)

Iznos porezne olakšice za majku

 • Osnovni odbitak: 560,00 euro
 • Odbitak za djecu: 0,5 + 0,7 + 1*560,00 = 1.232,00*60% = 739,20 euro
 • Ukupni osobni odbitak: 560,00 + 739,20 = 1.299,20 euro

Iznos porezne olakšice za oca

 • Osnovni odbitak: 560,00 euro
 • Odbitak za djecu: 0,5 + 0,7 + 1*560,00 = 1.232,00*40% = 492,80 euro
 • Ukupni osobni odbitak: 560,00 + 492,80 = 1.052,80 euro

Porezna olakšica – studenti na studentskom ugovoru

Budući da je iznos osobnog odbitka uvećan na 560,00 eura, time je povećan i iznos primitaka koje student može zaraditi i biti uzdržavano dijete na poreznoj kartici roditelja. Novi iznos je 3.360,00 eura godišnje. Studenti koji zarađuju više moraju biti odjavljeni s porezne kartice roditelja, a u 2024. godini uvećan je iznos neoporezive zarade za studente i iznosi 10.080,00 eura.

Kako prijaviti dijete na poreznu karticu?

Prijava djeteta na poreznu karticu može se obaviti na nekoliko načina:

 • putem sustava ePorezna
 • putem sustava mPorezna
 • putem sustava eGrađani – grana eNovorođenče
 • osobno u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom prijave djeteta na poreznu karticu je sljedeća:

 • izvadak iz matice rođenih (Porezna uprava raspolaže uvidom u podatke)
 • potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
 • potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima.

Kako odjaviti dijete s porezne kartice?

Odjava djeteta s porezne kartice odnosno sve promjene na poreznoj kartici vrše se putem poslodavca, izravno putem sustava eGrađani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave. Važno je znati da se svaka promjena koja utječe na osobni odbitak mora prijaviti u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Iako se u pravilu dijete prijavljuje na poreznu karticu onog roditelja koji ima veća primanja, važno je izračunati iznos porezne olakšice ovisno o broju djece kako bi se maksimalno iskoristio osobni odbitak. U nekim slučajevima je isplativije raspodijeliti osobni odbitak na oba roditelja kako se ne bi izgubio dio porezne olakšice. Priznanje porezne olakšice na dijete svakako treba zatražiti predajom zahtjeva za povrat poreza.