03.10.2023.

Alimentacija - Kako se određuje visina iznosa i do kada se plaća

Roditelji su dužni uzdržavati svoje dijete, a zakonom je određena alimentacija, odnosno novčani iznos kojeg roditelj koji ne stanuje s djetetom mora plaćati.

Alimentacija

Plaćanje alimentacije je jedan od najučestalijih uzroka nesuglasica između supružnika koji su se odlučili na rastavu braka. Iako Obiteljski zakon jasno propisuje da roditelji imaju obvezu financijski skrbiti za svoju djecu nakon razvoda, pokazalo se da u praksi to baš i ne funkcionira. U nastavku doznajte tko je dužan plaćati alimentaciju, kako se određuje visina alimentacije i koje se mjere poduzimaju u slučaju neplaćanja alimentacije.

Tko plaća alimentaciju?

Prilikom rastave braka u obiteljima s djecom Zakon određuje da je potrebno utvrditi sve obveze uzdržavanja djeteta za svakog roditelja. Ukoliko bračni drugovi ne predlože plan ili sporazum o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, u tom slučaju sud odlučuje kako će se urediti pitanja oko uzdržavanja djeteta, što uključuje i alimentaciju. Roditelj koji ne stanuje s djetetom dužan je plaćati alimentaciju koja se uvijek određuje u novčanom iznosu.

Kako se određuje visina alimentacije?

Roditelj koji ima obvezu plaćati alimentaciju dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja. Kako bi se odredio iznos alimentacije, u obzir se uzimaju sve materijalne potrebe djeteta propisane Konvencijom o pravima djeteta

 • troškovi stanovanja
 • troškovi prehrane
 • troškovi odijevanja
 • higijenski troškovi
 • zdravstveni troškovi
 • troškovi za obrazovanje.

U određivanje iznosa se uključuju i ostale slične potrebe djeteta koje se određuju prema životnom standardu roditelja koji je dužan plaćati alimentaciju. Konkretna visina alimentacije izračunava se na temelju tablice o prosječnim potrebama djeteta i postotka od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu u skladu s dobi djeteta.

Minimalna alimentacija u 2023. godini

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike jednom godišnje određuje iznos minimalne alimentacije, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine. Minimalna alimentacija u 2023. godini iznosi:

 • za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće (172,67 eura)
 • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće (203,15 eura)
 • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće (223,46 eura)

Iznimno se alimentacija može utvrditi u nižem iznosu, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma:

 • ako je roditelj dužan plaćati alimentaciju za dvoje ili više djece
 • ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svom uzdržavanju.

Treba naglasiti da se radno sposoban roditelj, bez obzira na svoje materijalne mogućnosti, ne može osloboditi dužnosti plaćanja alimentacije.

Kada se počinje plaćati alimentacija?

Početak plaćanja alimentacije ovisi o konkretnom slučaju, odnosno načinu na koji je donesena odluka o uzdržavanju djeteta. Ranije smo naveli kako bračni drugovi prilikom rastave braka mogu sami predložiti plan o uzdržavanju djeteta, ali u slučajevima kada nema dogovora je potrebno pričekati odluku suda koji pravomoćnu presudu i sudsku nagodbu o alimentaciji šalje u centar za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta djeteta. Centar za socijalnu skrb u pisanom obliku obavještava roditelja o pravima i dužnostima vezanim uz plaćanje alimentacije. Prema Zakonu, smatra se da je obveza plaćanja alimentacije za pojedini mjesec nastala krajem mjeseca za koji treba platiti alimentaciju.

Do kada se plaća alimentacija?

Roditelj koji ne živi sa svojim djetetom dužan je plaćati alimentaciju do osamnaeste godine djetetova života, odnosno do punoljetnosti. Nakon punoljetnosti roditelj je dužan plaćati alimentaciju djetetu koje se redovito školuje, a najdulje do navršene dvadeset i šeste godine života djeteta. Ukoliko punoljetno dijete završi svoje školovanje ranije, a ne može se zaposliti, roditelj je dužan plaćati alimentaciju još godinu dana. Ova obveza prestaje kad dijete navrši dvadeset i šest godina. Punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelj je dužan uzdržavati sve dok traje nesposobnost.

Ovrha kod neplaćanja alimentacije

Neplaćanje alimentacije je strogo zakonski sankcionirano, ali po prijavi roditelja s kojim dijete živi. Dakle, ukoliko roditelj koji je dužan plaćati alimentaciju to izbjegava ili plaća iznos manji od onoga koji je sud odredio, drugi roditelj mora kod nadležnog Općinskog suda pokrenuti ovrhu. U slučaju da se ovrha ne provede uspješno, može se od suda zatražiti ovrha roditelja obveznika odnosno bake i djeda kako bi se alimentacija naplatila. 

Također, po prijavi roditelja koji traži alimentaciju Centar za socijalnu skrb podnosi kaznenu prijavu protiv roditelja koji ne plaća alimentaciju. Važno je znati da tražbine za alimentaciju zastarjevaju za tri godine od dospjeća svakog pojedinog obroka pa je važno što prije pokrenuti ovršni postupak kako bi se neplaćeni obroci naplatili. U međuvremenu roditelj koji živi s djetetom ima pravo na privremeno uzdržavanje u visini od 50 posto zakonskog minimuma koji ostvaruje, prema Zakonu, u centru za socijalnu skrb. Krajnja sankcija za roditelja koji ne plaća alimentaciju je kazna zatvora do tri godine.

Kao što smo uvodno istaknuli, oba roditelja su prema Zakonu dužna uzdržavati svoje dijete, ali roditelj koji ne živi s djetetom mora plaćati alimentaciju. Samohrani roditelji mogu ostvariti različita materijalna prava poput zajamčene minimalne naknade koja su osigurana kroz hrvatski sustav socijalne skrbi. Iznosi nisu dostatni kako bi pokrili sve životne troškove, ali mogu poboljšati kvalitetu života jednoroditeljskih obitelji.