24.05.2024.

Što je regres, tko ima pravo i kada se isplaćuje?

Znate li što je regres, tko ima pravo na njega i kada se isplaćuje? Ovo je sve što morate znati o ovoj neoporezivoj naknadi.

Regres

Svake godine se, uoči početka korištenja godišnjeg odmora, mnogi radnici pitaju hoće li i kada dobiti regres. Naime, isplata ove vrste novčane naknade je pravo poslodavca, ali nije i obveza ako nije definirana ugovorom o radu ili internim aktima. Svrha regresa je pomoć u podmirivanju povećanih troškova radniku za putovanje ili druge aktivnosti tijekom korištenja godišnjeg odmora. 

Pravo na regres ovisi i o tome je li radnik zaposlen u javnom ili privatnom sektoru, ali nije definirano poreznim propisima. Pravilnik o porezu na dohodak ne obvezuje poslodavca na isplatu regresa i drugih matrijalnih prava već samo definira hoće li taj iznos biti oporeziv ili neoporeziv. O kojim se iznosima radi te tko i kada može očekivati isplatu regresa pročitajte u nastavku.

Što je regres?

Prema definiciji, regres je materijalno pravo zaposlenika koje se može ostvariti na temelju važećeg akta, što uključuje ugovor o radu i interne dokumente kao što su kolektivni ugovor, pravilnik o radu ili odluka poslodavca. Dakle, ako regres nije propisan bilo kojim dokumentom, poslodavac ga može isplatiti, ali nije obvezan, što znači da ovisi o njegovoj vlastitoj odluci. 

Nadalje, kako smo ranije istaknuli, isplata regresa može biti oporeziva i neoporeziva. Prema poreznim propisima poslodavac može radniku godišnje neoporezivo isplatiti iznos od 663,62 EUR, a taj iznos obuhvaća regres, božićnicu i ostale prigodne nagrade. Ako poslodavac premaši taj iznos na godišnjoj razini, onda se oporezuje jednako kao i plaća. 

Regres ne mora biti isplaćen samo u novcu, može biti i u naravi, ali sve dok je u visini neoporezivog iznosa ne smatra se plaćom. Također, neoporezivi iznos regresa je izuzet od ovrhe, ali mora biti isplaćen na zaštićeni račun jer u protivnom podliježe ovrsi.

Tko ima pravo na regres?

Pravo na regres ostvaruje svaki zaposlenik koji koristi barem razmjerni dio godišnjeg odmora, koji radi puno radno vrijeme i pola radnog vremena, osim ako ugovorom o radu ili ostalim pravnim aktima nije definirano drugačije. 

Unatoč postojanju akata koji obvezuju poslodavca na isplatu regresa, pravo na regres ne ostvaruju zaposlenici koji su na bolovanju, porodiljnom ili roditeljskom dopustu, budući da u tom razdoblju koriste prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ne koriste godišnji odmor. S druge strane, poslodavac u tim slučajevima može zaposleniku isplatiti božićnicu ili uskrsnicu.

Važno je znati da radnik koji radi kod dvaju ili više poslodavaca ili je tijekom godine imao zasnovan odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, koji isplaćuju regres ostvaruje to pravo. No radnik je prije isplate regresa dužan poslodavcu pisano izjaviti je li kod drugog ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu primitka za to porezno razdoblje, u kojoj svoti i je li po toj osnovi napravljen obračun i uplaćen predujam poreza na dohodak.

Obitelj na odmoru planinari s djecom

Regres u državnom i javnom sektoru

Pravo na regres za zaposlenike u državnom i javnom sektoru uređeno je Kolektivnim  ugovorom za službenike i namještenike. Pravo na regres se ostvaruje, ponavljamo, korištenjem barem razmjernog dijela godišnjeg odmora u tekućoj godini. 

Visina regresa je podložna promjenama pa je tako na sjednici Vlade u lipnju 2023. donesena Odluka o visini regresa za korištenje godišnjih odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu u iznosu od 300,00 EUR. Za iznos regresa u 2024. potrebno je pratiti odluke Vlade Republike Hrvatske koje se službeno objavljuju u Narodnim novinama

Regres u privatnom sektoru

Još jednom treba naglasiti da regres u privatnom sektoru nije pravo već mogućnost. Isplata regresa može biti definirana ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, a tim izvorom radnog prava se definira i iznos regresa. 

Kada pravo na regres nije definirano pravnim aktima, poslodavac može samostalno odlučiti hoće li isplatiti regres, koliko će on iznositi i hoće li svaki radnik dobiti isti iznos. Poslodavci u većini slučajeva isplaćuju iznose koji su neoporezivi (do 663,63 EUR godišnje) pa u slučaju da je poslodavac, primjerice, isplatio 200,00 EUR uskrsnice onda preostali iznos neoporezivog budžeta treba raspodijeliti na regres i božićnicu.

Kada se isplaćuje regres? 

U državnom i javnom sektoru isplate regresa za sve koji koriste godišnji odmor tijekom ljeta počinju krajem lipnja, a moraju biti završene do 15. srpnja dok u privatnom sektoru to ovisi o odluci poslodavca. To znači da poslodavac može isplatiti regres u bilo kojem dijelu godine.

Istraživanja pokazuju da iz godine u godinu sve veći broj zaposlenika očekuje isplatu regresa, u 2023. godini njih preko 50 posto, a prosječan iznos regresa bio je oko 300,00 EUR. Složit ćete se da svaki iznos dobro dođe pa makar i za kratki odmor, jer prilika za spajanje radnih i neradnih dana do kraja 2024. godine itekako ima!