24.04.2020.

Prijava djeteta - Kako što brže obaviti sve potrebne prijave

Rođenjem djeteta pojavljuje se i gotovo nezaobilazna birokracija. Saznajte sve o načinima za ubrzanje ovog procesa i ne gubite živce bez potrebe!

Uvod

Nakon oduševljenja zbog plusića na testu za trudnoću kreće devetomjesečno iščekivanje dana kada ćete se upoznati s vašim smotuljkom. Nakon što se upoznate sa svojim djetetom vrijeme je da ga upozna i sustav Republike Hrvatske, a rok za to upoznavanje je puno kraći od onog prethodnog. Srećom, od siječnja 2018. procedura prijave djeteta na razne adrese je maksimalno pojednostavljena, a putem sustava e-Građani većinu birokracije moguće je odraditi iz udobnosti svoga doma. Što ste dužni obaviti nakon rođenja djeteta, kako doći do jednokratnih novčanih potpora i porezne olakšice – otkrivamo u nastavku!

Prijava na jednom mjestu

Ministarstvo uprave RH s početkom 2018. godine omogućilo je svim novopečenim roditeljima maksimalno izbjegavanje gomile birokracije koja je do tada bila dio procesa prijave djeteta. Osim što se većina nužnih prijava obavlja na jednom mjestu, u matičnom uredu, u funkciji je i prijava djeteta putem sustava e-Novorođenče. Dakle, više nema potrebe da za prijavu novorođenog djeteta odlazite posebno u matični ured, MUP, HZZO pa čak ni u Poreznu upravu. No, krenimo redom.

Prijava rođenja

Zdravstvena ustanova u kojoj je dijete rođeno, prijavu rođenja djeteta djeteta predaje pisanim putem matičaru na području kojem pripada mjesto rođenja. U slučaju da je dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove, prijavu rođenja usmeno može predati;

 • otac djeteta
 • osoba u čijem je stanu/kući dijete rođeno
 • majka kada za to bude sposobna
 • babica ili liječnik koji su sudjelovali u porodu
 • osoba koja je saznala za rođenje djeteta

Za ovu vrstu prijave, osoba koja prijavljuje rođenje djeteta mora priložiti medicinsku dokumentaciju o porođaju ili dokaz o majčinstvu. Rok za prijavu djeteta koje je rođeno izvan, ali i u zdravstvenoj ustanovi je 15 dana od rođenja djeteta.

Upis rođenja djeteta

Prijava djeteta se, svakako, obavlja u matičnom uredu prema rođenju mjesta djeteta no za to postoje dvije opcije;

 • roditelji dijete usmeno prijavljuju u matičnom uredu
 • roditelji dijete pismeno prijavljuju putem usluge e-Novorođenče

Prijava djeteta u matičnom uredu

Prilikom usmene prijave djeteta u matičnom uredu, roditelji trebaju ispuniti Obrazac za roditelje koji istovremeno omogućava sljedeće prijave;

 • upis djeteta u maticu rođenih
 • upis djeteta u evidenciju državljanstva
 • prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja
 • reguliranje obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta
 • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete
 • prijava promjene osobnog odbitka na poreznim karticama roditelja

Dakle, ispunjavanjem obrasca i plaćanjem takse u iznosu od 40,00 kuna na jednom mjestu rješavate sve navedene prijave. Kako uvijek ima dodatnih pitanja mi ćemo vam u nastavku ponuditi i odgovore no prije toga pročitajte kako proces prijave možete još više ubrzati.

Prijava djeteta putem sustava e-Novorođenče

Prijava djeteta putem sustava e-Novorođenče znači da prijavu djeteta možete izvršiti na način da uopće ne morate izlaziti iz vašeg doma, a osim uštede vremena, uštedjet ćete i novac. Naime, prijavom putem interneta ne morate plaćati taksu od 40,00 kuna kao prilikom prijave u matičnom uredu. Kako biste dijete mogli prijaviti putem sustava e-Novorođenče, morate biti korisnici sustava e-Građanin jer ćete na taj način dobiti pristup Osobnom korisničkom pretincu (OKP). U OKP svim korisnicima stižu elektroničke poruke tijela javne uprave i Fine što znači da vam stižu i svi potrebni dokumenti za prijavu djeteta. U slučaju da niste korisnik sustava e-Građanin, u najbližoj Fininoj poslovnici zatražite izdavanje elektroničke vjerodajnice (ePass i mToken). Nakon toga samo trebate izvršiti aktivaciju i možete krenuti s prijavom djeteta. Koju dokumentaciju dobivate prijavom putem sustava e-Novorođenče;

 • elektronički zapis iz matice rođenih za dijete (odmah po izvršenom upisu)
 • elektronički zapis iz evidencije državljanstva za dijete (odmah po izvršenom upisu)
 • Uvjerenje o prebivalištu za dijete (odmah po odobrenju upisa)
 • potvrdu o prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje (u roku od pet dana) i poveznicu za tiskanicu prijave na obvezno zdravstveno osiguranje (Tiskanica T2)
 • potvrdu o odobrenoj isplati jednokratne novčane potpore za dijete (u roku od tjedan dana)
 • obavijest o dostavi Obrasca PK u roku od tri dana, ukoliko ste korisnik ePorezne

Kako biste prijavu djeteta pute sustava e-Novorođenče izvršili što jednostavnije, za manje od pola sata, predlažemo da prvo proučite detaljan vodič za ovu uslugu u kojem je opisan svaki korak prijave;

Ono što je svakako važno naglasiti – prijavu djeteta u matičnom uredu i putem sustava e-Novorođenče morate izvršiti u roku od 30 dana od rođenja djeteta!

Vaša najčešća pitanja

Iako smo nekoliko puta istaknuli prednosti novog načina prijave djeteta od siječnja 2018., bitno je odgovoriti na najčešća pitanja koja imaju budući ili novopečeni roditelji.

Trebam li dijete prijaviti u MUP?

Ne, uvjerenje o prebivalištu na adresi majke ili oca dobivate odmah po završetku upisa u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, a ukoliko dijete želite prijaviti na neku drugu adresu morat ćete otići u nadležnu policijsku postaju

Trebam li dijete prijaviti u HZZO?

Ne, HZZO vam u roku od 15 dana nakon prijave u matičnom uredu dostavlja iskaznicu zdravstveno osigurane osobe za dijete na adresu prijave prebivališta. U slučaju da želite da dijete bude osigurano kao član obitelji možete predati zahtjev  kao osiguranik-nositelj osiguranja za što je potrebna sljedeća dokumentacija;

Ispunjenu T2 tiskanicu ovjerava vaš poslodavac, a predajete ju, zajedno s ostalom dokumentacijom, najbližoj organizacijskoj jedinici HZZO-a.

Trebam li dijete prijaviti na Poreznu upravu?

Ne, u matičnom uredu ćete, ispunjavanjem već navedenog obrasca za roditelje ili putem sustava e-Građani izvršiti prijavu djeteta na poreznu karticu. Time ćete ujedno izvršiti upis promjene osobnog odbitka na pojedinog roditelja, a ukoliko se prijavljuje na oba, zbroj osobnog odbitka mora biti 100% (primjer; majka 40%, otac 60%). Porezna uprava će  poreznu karticu (izmijenjen Obrazac PK) dostaviti na nekoliko načina;

 • ako su roditelji i poslodavac korisnici ePorezne zapis u elektroničkom obliku stiže u pretinac ePorezne roditelja i poslodavca u roku od tri dana
 • ako su roditelji korisnici ePorezne, a poslodavac nije, zapis u elektroničkom obliku stiže u roku od tri dana u pretinac ePorezne roditelja koji Obrazac PK mora dostaviti poslodavcu
 • ako je poslodavac korisnik ePorezne, a roditelj nije onda zapis u elektroničkom obliku stiže u pretinac ePorezne poslodavca u roku od tri dana, a roditelj, u slučaju da nema OKP (osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani), kod poslodavca može provjeriti je li stigao Obrazac PK
 • ako ni roditelj ni poslodavac nisu korisnici ePorezne, elektronički zapis se ispisuje i šalje poštom roditelju najkasnije u roku od 10 dana, a roditelj ga mora dostaviti poslodavcu

Kako ostvariti jednokratnu pomoć od HZZO-a?

Dakle, pravo na jednokratnu pomoć HZZO-a u iznosu od 2.328,20 kuna dobiva roditelj koji ima istu adresu prebivališta kao dijete u roku od 45 dana nakon uspješne prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani.

Kako ostvariti pravo na jednokratnu pomoć od grada?

Osim pomoći na državnoj razini, gradovi, općine i županije isplaćuju naknadu za opremanje novorođenog djeteta iz lokalnog proračuna. Iznos naknade ovisi o broju djece i, često se, naknada raspodjeljuje u obrocima. Primjerice, Grad Zagreb je omogućio prijavu putem sustava e-Bebe, a visina novčane potpore iznosi;

 • 1800,00 kuna za prvo dijete u dva jednaka obroka kroz godinu dana
 • 3600,00 kuna za drugo dijete u četiri jednaka obroka kroz dvije godine
 • 54.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete u jednakim obrocima kroz šest kalendarskih godina

U Osijeku ćete za svako novorođeno dijete dobiti 2000,00 kuna dok ćete u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ovisno o broju djece, ostvariti pravo na iznos od 2000,00 do 77.000,00 kuna. No sve informacije, ali i obrasce sa zahtjevima za jednokratnu pomoć možete potražiti na internetskim stranicama vašeg grada ili općine.

Što ako su roditelji nevjenčani?

Za izvršavanje prijave djeteta u matičnom uredu kod roditelja koji nisu u braku upisuju se podaci jednog roditelja, uz suglasnost drugog. Kod prijave putem sustava e-Novorođenče, majka upisuje podatke i za oca pošto ima mogućnost pristupa OIB-u oca i njegovim podacima što je detaljno opisano u ranije navedenom vodiču za prijavu.

Zaključak

Nakon rođenja djeteta najvažnije je izvršiti prijavu djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Novorođenče. Nakon toga ćete imati svu potrebnu dokumentaciju koju ćete moći priložiti prilikom traženja svih socijalnih prava poput, primjerice, prava na dječji doplatak. No polako, odahnite, riješite osnovno pa krenite dalje. Uzevši u obzir činjenicu da smo preko noći zbog situacije s korona virusom postali “e-država”, postoji mogućnost da, u skorijoj budućnosti, prikupljanje raznih potvrda i obilaženje brojnih šaltera postane – prošlost!