22.05.2020.

Posvajanje djeteta - Koji su uvjeti i kako proces izgleda

Razmišljate o usvajanju i našli ste se sa gomilom informacija na hrpi različitih mjesta? Pronađite ih sve na jednom mjestu i pripremite se na sve zahtjeve ovog procesa.

Primarni interes djeteta glavni je cilj i kriterij za ulazak u postupak posvajanja što bi ujedno trebao biti i vaš glavni motiv. Iako posvajanje je plemenit čin, mnogi se na posvojenje odlučuju zbog nemogućnosti da postanu roditelji. Kada govorimo o definiciji posvajanja, radi se o posebnom obliku obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta. Postupak posvojenja u Hrvatskoj reguliran je Obiteljskim zakonom, ali i nizom drugih podzakonskih akata i protokola. Ukoliko razmišljate o posvojenju, ne znate otkud biste krenuli i kako se uopće snaći u “moru” dokumentacije – nastavite čitati!

Tko može posvojiti dijete

Vjerujemo da ste nebrojeno puta pomislili na dječicu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja žive u dječjim domovima poput Dječjeg doma Zagreb u Nazorovoj. Ili u udomiteljskim obiteljima u kojima je njihova budućnost, također, često neizvjesna. S druge strane, svjesni ste da postoji još veći broj obitelji koje žele posvojiti djecu. Nažalost, posvojenje u Hrvatskoj nije nimalo jednostavan proces. Prema zakonskim propisima Republike Hrvatske, pravo na posvajanje djeteta imaju;

 • osobe starije od 21 godinu
 • osobe minimalno 18 godina starije od djeteta kojeg posvajaju
 • ukoliko za to postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti osoba mlađa od 21 godinu
 • bračni i izvanbračni drugovi zajedno
 • jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta
 • jedan bračni ili izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog ili izvanbračnog druga
 • osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici
 • hrvatski državljani
 • iznimno strani državljani ukoliko je to u najboljem interesu djeteta

Posvojitelj ne može biti osoba;

 • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
 • koja je lišena poslovne sposobnosti
 • čije ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu

Činjenica da zadovoljavate navedene kriterije ne garantira da ćete sigurno i postati posvojitelj. Slijedi niz preduvjeta odnosno koraka u postupku posvojenja da bi on uistinu bio i uspješan.

Koji su preduvjeti za usvajanje djeteta

Preduvjeti koje treba zadovoljiti kako postali roditelji su, zapravo, koraci kroz koje trebate proći u postupku posvajanja. Koraci su sljedeći;

 • pisana prijava namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje koje upućujete nadležnom centru za socijalnu skrb
 • postupak utvrđivanja podobnosti i prikladnosti za posvojenje
 • pohađanje stručne pripreme za posvojenje
 • izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
 • upis u Registar potencijalnih posvojitelja
 • izbor najprikladnijeg posvojitelja za određeno vrijeme
 • priprema djeteta za posvojenje
 • izdavanje suglasnosti i ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li posvojenje biti na dobrobit djeteta
 • Rješenje o posvojenju
 • preuzimanje skrbi o djetetu, svih pripadajućih prava i dužnosti nakon pravomoćnosti Rješenja o posvojenju

Proces usvajanja djeteta

Dakle, da biste postali roditelji potrebno je ići korak po korak u postupku posvajanja što nije kratkotrajan proces. Bez napisanog zahtjeva odnosno namjere posvojenja i povratne informacije nadležnog centra za socijalnu skrb, ne možete nastaviti postupak usvajanja.

Kako se prijaviti za usvajanje djeteta

Izražavanje namjere posvojenja treba sadržavati:

 • vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e mail adresa)
 • iskaz želje za posvojenjem
 • kratko predstavljanje u kojem ćete obrazložiti tko ste, čime se bavite, što volite ili ne volite, tko vam je šira obitelj, kakav način života vodite, imate li hobije i slično
 • informacije o ranije završenoj stručnoj pripremi za posvajanje, u slučaju da ste prošli tu pripremu
 • vašu predodžbu o djetetu koje ćete potencijalno posvojiti što se odnosi na spol, dob, zdravstveno stanje, broj djece koju ste spremni posvojiti, etnička i vjerska pripadnost djeteta i slično

Koja je dokumentacija potrebna za posvajanje

Uz zahtjev kojim izražavate namjeru posvojenja treba priložiti i sljedeću dokumentaciju;

 • rodni list
 • vjenčani list (za bračne drugove)
 • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) u vidu pravomoćne sudske odluke
 • dokaz o državljanstvu
 • liječničku potvrdu o psihofizičkom zdravstvenom stanju
 • potvrdu poslodavca o zaposlenju
 • dokaz da se protiv vas kao podnositelja zahtjeva ni protiv članova vašeg kućanstva ne vodi kazneni postupak za određena kaznena djela

Pisani zahtjev i namjeru podnosite centru za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta gdje ujedno možete dobiti informaciju na koji način možete pribaviti potrebnu dokumentaciju. Nekoliko tjedana od dostave potrebnog zahtjeva i dokumentacije, na vašu adresu bi trebao stići poziv Centra u kojem će biti navedeno mjesto i termin za pristupanje prvom dijelu procjene.

Kako izgleda procjena o podobnosti za posvojenje

Dinamika procjene razlikuje se od centra do centra i uključuje više razgovora s članovima tima;

 • socijalnim radnikom
 • pravnikom i psihologom
 • uključuje psihološko testiranje i posjet stručnog tima u vašem domu
 • uključuje razgovor s osobama koje vas dobro poznaju

Stručna podjela ove procjene dijeli se na:

socijalnu anamnezu koju izrađuje socijalni radnik prema podacima koje je prikupio;

 • intervjuom s vama kao podnositeljima zahtjeva pojedinačno i zajednički
 • prema provedenoj sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni i procjeni roditeljskih sposobnosti
 • prema utvrđenim osobnim, obiteljskim i okolinskim čimbenicima (obiteljska socijalna integracija, resursi koji su dostupni u zajednici, privrženost među partnerima, rizik od zlostavljanja)
 • prema utvrđenim činjenicama tijekom posjeta vašem domu
 • prema saznanjima dobivenim iz razgovora s vašim bližim krvnim srodnicima
 • prema podacima iz dostavljene dokumentacije

mišljenje psihologa koje se temelji na;

ranije navedenom intervjuu s podnositeljima zahtjeva

 • jednom kliničkom psihologijskom testiranju
 • dva upitnika iz područja ispitivanja emocija i stavova
 • rezultatima posjete vašem domu
 • razgovoru s vama kao podnositeljima zahtjeva nakon obrade prethodnog procesa

preporuke stručnog tima;

 • koja je sastavljena od socijalnog radnika, psihologa i pravnika o sposobnostima podnositelja zahtjeva

Stručna priprema za posvojenje

Preduvjet koji je potrebno zadovoljiti kako bi kao posvojitelji dobili stručno mišljenje o podobnosti za posvojenje je polazak stručne pripreme i edukacije za posvojitelje.

Program se sastoji od ciklusa radionica u trajanju od 40 sati, a provode ga organizacije civilnog društva kao što su;

 • Udruga Adopta kroz program ADOPTAonica
 • Udruga Na drugi način kroz program Škola za posvojitelje
 • Obiteljski centri
 • Centri za socijalnu skrb

Stručna priprema je besplatna za polaznike, a osim novih znanja koje ćete dobiti, savršena je prilika za upoznavanje i razmjenu iskustava s drugim potencijalnim posvojiteljima. Međusobna podrška je značajan faktor u cijelom postupku posvajanja koji je nerijetko pun izazova.

Upis u registar potencijalnih posvojitelja

U roku od šest mjeseci nakon što ste prošli prve korake na vašu adresu bi trebalo stići stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Ovlašteni stručni radnik centra vas upisuje u Registar potencijalnih posvojitelja koji vodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Registar je baza podataka iz koje bi centri za socijalnu skrb trebali izabrati potencijalne posvajatelje djetetu koje ima ostvarene preduvjete za posvojenje. Upisom u Registar svi vaši podaci dostupni su svim centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj no dostupni su i vama. Ovo je ujedno i konkretan početak vaše posvajateljske priče. Treba napomenuti da bez obzira što ste u Registru, imate pravo odustati od postupka. Odustajanje izjavljujete u pisanom obliku pred matičnim centrom za socijalnu skrb nakon čega se svi vaši podaci brišu iz Registra.

Na internetskim stranicama nadležnog ministarstva od 2016. godine dostupni su anonimni profile djece koja imaju ispunjene preduvjete za posvojenje, a podatke za pristup profilima dobivate, također, u nadležnom centru za socijalnu skrb

Izbor najprikladnijeg posvojitelja

Praksa je da nadležni centar prema prebivalištu odnosno boravištu djeteta iz Registra izabire najprikladnije potencijalne posvojitelje za određeno dijete. U obzir se uzimaju osobine i potrebe djeteta te stručno mišljenje centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti vas kao potencijalnog posvojitelja. U uži izbor ulazi 3 do 5 mogućih posvojitelja koji su pozvani na razgovor. Stručnjaci iz Adopte  – udruge za potporu posvajanju savjetuju da se za taj razgovor dobro pripremite, naravno, u slučaju da ste pozvani. Trebali biste saznati;

 • ima li dijete braću ili sestre
 • dob djeteta
 • ima li dijete neku razvojnu ili zdravstvenu poteškoću odnosno radi li se o djetetu s posebnim potrebama

Nakon što vas pozovu na sljedeći razgovor, potrudite se saznati;

 • bitne informacije o biološkim roditeljima djeteta i njegovom porijeklu
 • informacije o dosadašnjem životu djeteta u sustavu socijalne skrbi (život u domu, udomiteljskoj obitelji)
 • informacije o medicinskoj anamnezi i obiteljskoj anamnezi

Sve ovo su preduvjeti za sljedeće korake, upoznavanje djeteta i pripremu djeteta za dolazak u vaš dom. Ukoliko nadležni centar donese odluku da su odnosi između vas i djeteta kvalitetni, tada kreću završni koraci. Sastavlja se izvješće o procesu prilagodbe koje sadrži zaključak o opravdanosti posvojenja. Ukoliko je zaključak pozitivan u roku od 15 dana se izrađuje rješenje o posvojenju. Pravomoćnošću tog rješenja vi postajete roditelji.

Kada se provodi upis u maticu rođenih

Upis u maticu rođenih se provodi nakon što rješenje o posvojenju postane pravomoćno. Centar za socijalnu skrb Rješenje dostavlja matičnom uredu koji posvajatelje upisuje u maticu rođenih sukladno Obiteljskom zakonu. Savjet je da zatražite da u Rješenje bude upisana preporuka za promjenom OIB-a, kako biste djetetu i sebi olakšali zaštitu privatnosti.

Tko donosi odluku o promjeni prezimena

Možete donijeti odluku o promjeni djetetova imena, prezimena, vjerske i etničke pripadnosti. No stručnjaci savjetuju da dobro razmislite treba li djetetu oduzeti, primjerice, njegovo ime, bez obzira sjeća li se dijete tog imena ili ne. Nakon što odraste, djetetu bi mogla biti jako važna informacija jeste li zadržali njegovo ime.

Dijete koje je starije od 12 godina mora dati pristanak za promjenu imena i prezimena što vrijedi i za promjenu narodnosti.

Pravni učinak usvajanja

Sukladno zakonu, posvojenjem između posvojitelja i posvojenika nastaje neraskidiv odnos srodstva te svih prava i dužnosti koja iz toga proizlaze;

 • posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju
 • posvojitelj i njegovi krvni srodnici te srodnici po posvojenju stječu pravo nasljeđivanja posvojenika i njegovih potomaka
 • posvojitelj ostvaruje pravo na roditeljsku skrb, a između posvojenika i posvojitelja uspostavlja se pravo i dužnost međusobnog uzdržavanja
 • posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika

Rodiljne i roditeljske potpore, posvojiteljski dopust, roditeljski dopust i druga prava su regulirani Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama o čemu smo više pisali ranije u našim člancima.

Izazovi posvajanja djeteta

Hrabrost, ustrajnost, informiranost i ogromne količine strpljenja su nešto čime se morate naoružati ukoliko razmišljate o posvajanju djeteta ili više djece. Prije nego uopće krenete u postupak posvojenja, stručnjaci savjetuju da dobro razmislite o razlozima zašto želite posvojiti dijete. Važno je;

 • preispitati vaše motive, strahove, stavove i predrasude, sve ono što bi vas u procesu posvojenja moglo potaknuti, ali i obeshrabriti
 • isto bi trebao napraviti i vaš partner ukoliko se odlučujete na zajedničko posvajanje
 • povezati se s osobama i parovima koje imaju iskustvo posvajanja u vašem okruženju ili putem udruga za potporu posvajanju (Adopta, Na drugi način)
 • razgovarati s članovima šire o obitelji i prijateljima o vašoj odluci – njihova potpora je, također, značajan faktor u cijelom procesu, a da biste je imali potrebno je I njih informirati kako bi se izbjegle predrasude i negativni stavovi

Dobra priprema nije bitna samo za postupak posvojenja već i život nakon što postanete roditelji. Naime, svako dijete ima određenu povijest – posljedice života u svojoj obitelji, života u sustavu socijalne skrbi, činjenica da nisu mogli biti posvojena kao novorođenčad, veće ili manje poteškoće u razvoju, braća i sestre od kojih se ne žele razdvojiti… sve su to izazovi posvajanja djeteta. Morate postaviti dobre temelje kako bi se dijete osjećalo sigurno i prihvaćeno u svim segmentima vašeg života. U tome će vam od iznimne važnosti biti potpora vaše okoline o čemu smo već pisali na našem portalu.

Usvajanje punoljetnih osoba

Prema Obiteljskom zakonu RH, u članku 181., određen je da se posvojenje može zasnovati do osamnaeste godine djetetova života što znači da se punoljetna osoba ne može posvojiti.

Mama i tata

Ono što svakako treba na kraju istaknuti je da zasnivanjem posvojenja vi više niste posvajatelji već roditelji – mama i tata. Prema Obiteljskom zakonu vaša je dužnost djetetu objasniti da je posvojeno do njegove sedme godine života. Naravno da to ne biste trebali napraviti u zadnji čas već djetetu postepeno objašnjavati, ovisno o njegovoj dobi, njegovu povijest. Od njegovog rođenja, bioloških roditelja do trenutka kada je postalo vaše dijete. Nemojte romantizirati cijelu situaciju, objasnite djetetu da nije krivo za sve što se dogodilo i poštujte ukoliko u nekim trenucima o tome ne želi razgovarati. Budite strpljivi, otvoreni i uživajte u svom roditeljstvu – neka vas “muče” one slatke roditeljske brige.  Uistinu nema ljepšeg i ispunjenijeg osjećaja koliko god nekad umorni bili!