18.07.2022.

Kuća ljubavi: Siguran, topao privremeni dom za majke i djecu

Već 30 godina Caritasova kuća ljubavi je sigurno utočište za majke i djecu kojima je potreban smještaj i pomoć u osamostaljenju.

kuca ljubavi

Već 30 godina Caritasova “Kuća ljubavi” je sigurno utočište za trudnice, majke i djecu kojima je potreban smještaj i pomoć za osamostaljenje.

Obitelj, ljubav, podrška, sigurnost i topao dom najvažnije su vrijednosti u životu koje, nažalost, nemaju svi. Postoje brojne ugrožene skupine u društvu među kojima su naranjivije trudnice i majke s tek rođenom ili malom djecom koje nemaju zaštitu, primanja, riješeno stambeno pitanje i potporu najbližih. Jedno od mjesta gdje upravo one mogu zatražiti potporu i zaštitu je Caritasova “Kuća ljubavi”, a više o misiji i djelovanju kuće u kojoj je glavni cilj pružiti ljubav doznajte u nastavku.

Caritasova “Kuća ljubavi” i više od 30 godina djelovanja

Prva ideja “Kuće ljubavi” koju je Caritas osnovao u proljeće 1991. godine bila je pružiti cjelodnevni boravak i druženje djeci i odraslima koji imaju poteškoće sa socijalnim uključivanjem. U studenom iste godine došlo je do prenamjene objekta u Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života te za trudnice i majke zbog čega je dom s vremenom i dobio ime “Kuća ljubavi”. U 30 godina rada u “Kući ljubavi” svoje privremeno sigurno utočište pronašlo je više od 1700 djece u dobi do tri godine i gotovo 350 trudnica i majki.

Misao vodilja “Kuće ljubavi”

Glavna misao vodilja “Kuće ljubavi” je, kao što smo uvodno istaknuli, pružiti ljubav i podršku djeci, trudnicama i majkama. No uz emocionalnu potporu “Kuća ljubavi” djeci i korisnicima nudi smještaj, pomaže u zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih potreba te ih priprema na samostalan život. U toj misiji sudjeluje stručno osoblje koje se sastoji od voditelja kuće, socijalnog radnika, psihologa, medicinskih sestara, predškolskih odgojitelja i tehničkog osoblja. Osim zaštite, ohrabrenja i zadovoljavanja osnovnih životnih potreba stručni tim “Kuće ljubavi” se trudi korisnicama pomoći u rješavanju različitih administrativnih, pravnih, obrazovnih, savjetodavnih i svih drugih potreba koje imaju. Ideja “Kuće ljubavi” je, osim pružanja konkretnih usluga, pripremiti trudnice i majke za izlazak iz privremenog smještaja i život koji će samostalno voditi sa svojom djecom. 

Načini na kojima “Kuća ljubavi” pomaže majkama i djeci

kuća ljubavi za majke i djecu

Smještajni kapacitet “Kuće ljubavi” je 30 korisnika što uključuje 21 dijete starosti od rođenja do treće godine života i 9 maloljetnih/punoljetnih trudnica ili majki. Djeca, trudnice i majke u  “Kući ljubavi” imaju;

 • smještaj
 • hranu
 • odjeću
 • zadovoljene higijenske potrebe
 • brigu o zdravlju
 • njegu
 • čuvanje
 • podršku u odgoju i obrazovanju
 • podršku u pravilnoj brizi o djeci 
 • podršku u učenju svakodnevnih kućanskih poslova
 • različite radne aktivnosti 
 • pomoć pri ostvarivanju novčanih i drugih prava
 • pomoć ori tražćenju zapsolenja i stana
 • kvalitetno organizirano slobodno vrijeme (različite edukativne radionice)

Uz stručni tim u rad “Kuće ljubavi” su uključeni i brojni volonteri koji sa svojim radom u području art-terapije, likovnih, glazbenih, plesnih i brojnih drugih terapija i edukacija doprinose kvaliteti života i rada djece i majki koji su smješteni u “Kući ljubavi”. Izniman napor ulaže se u rad s djecom koji obuhvaća;

 • njegu i brigu o zdravlju
 • poticanje cjelovitog psihomotornog razvoja
 • psihološku procjenu
 • praćenje
 • podršku

Trudnice i majke, također, imaju psihološku procjenu, praćenje i podršku kako bi, u konačnici, bile logistički, financijski, fizički i mentalno spremne za izlazak iz “Kuće ljubavi” i novi početak sa svojom djecom.

Kako zatražiti pomoć u “Kući ljubavi”?

Smještaj i podrška u “Kući ljubavi” jedna je od usluga iz područja socijalne skrbi, a pomoć se dobiva rješenjem centara za socijalnu skrb. “Kuća ljubavi” nalazi se na zagrebačkoj Savici, a osnovne informacije možete zatražiti putem sljedećih kontakata;

 • Adresa: Budaševska 20, 10 000, Zagreb
 • Telefon: 01 2408 833
 • Kućni mobitel: 098 9840 594
 • Voditeljica: 099 2391 606
 • Radno vrijeme: 0-24h

Što i kako donirati “Kući ljubavi”?

Kako bi “Kuća ljubavi” pružila što kvalitetniju podršku svojim korisnicima veliku ulogu ima doprinos volontera i donatora. Volonteri poklanjaju svoja znanja, vještine i talente za rad s djecom, trudnicama i majkama dok donatori zadovoljavaju potrebe “Kuće ljubavi”. Ukoliko ste u mogućnosti možete donirati;

 • hranu
 • higijenske potrepštine 
 • pelene
 • različite artikle za djecu
 • odjeću
 • posteljinu
 • sredstva za pranje i čišćenje

Jedna od većih potreba “Kuće ljubavi” je i dodatno službeno vozilo koje bi stručnom timu olakšalo realizaciju zdravstvenih obveza, sudskih ročišta i odlaske na kratke izlete s djecom, trudnicama i majkama. Za informacije o donacijama možete se obratiti putem e-mail adrese kuca.ljubavi@czn.hr ili na ranije navedene brojeve telefona. 

 

Zaštita i podrška u “Kući ljubavi” je potreba, ali i pravo iz područja socijalne skrbi koje ostvaruju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, trudnice i majke. Postoje i financijska prava odnosno socijalne naknade u obliku zajamčene minimalne naknade, dječjeg doplatka i porodiljne naknade koje su, među ostalim korisnicima, predviđene kao potpora za najranjivije u našem društvu.