18.07.2022.

Najjednostavnija rastava braka (uz primjer zahtjeva)

Razdvajanje i razvod su emocionalno teški događaji, ali moguća je zdrava rastava braka s najmanjim posljedicama za djecu. Primjer zahtjeva pročitajte na članku.

Rastava braka

Razdvajanje i razvod su emocionalno teški događaji, ali moguće je provesti postupak rastave braka s minimalnim posljedicama za partnere i djecu.

Rastava braka označava prestanak postojanja bračne zajednice između dva partnera i moguće ju je provesti kroz parnični i izvanparnični postupak, odnosno sporazumom. Saznajte sve o sporazumnom razvodu braka i preuzmite primjer zahtjeva kako biste mogli pokrenuti postupak.

Bračno savjetovanje

Bez obzira na to što se radi o zajedničkoj odluci i prijedlogu za sporazumni razvod braka, prije pokretanja postupka razvoda na sudu, bračni partneri koji imaju maloljetnu djecu moraju proći kroz obvezno savjetovanje. Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji pri donošenju sporazumne odluke koji ima nekoliko ciljeva;

 • upoznati partnere s mogućnosti uključivanja u bračno savjetovanje
 • upoznati partnere s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka
 • uputiti partnere u dobrobit djeteta prilikom donošenja odluke o razvodu braka
 • izraditi Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Rastava braka je jedan od najstresnijih događaja u životu bračnih partnera i djece zbog čega bi prije konačne odluke o razvodu partneri trebali potražiti stručnu pomoć.

Razlozi za odlazak na bračno savjetovanje

Odlazak na bračno savjetovanje ne znači da ćete spasiti svoj brak. Neki parovi kroz proces bračnog savjetovanja shvate da je najbolje i najzdravije rješenje za cijelu obitelj da se zbilja raziđu. S druge strane, bračno savjetovanje neke parove može podsjetiti zašto su se zaljubili, odlučili na brak i naučiti ih kako prevladati prepreke koje su poljuljale njihovu vjeru u opstanak tog braka. Otvoreni razgovor sa stručnjakom može pomoći da uspješnije komunicirate sa svojim bračnim partnerom i riješite probleme koji se ponavljaju;

 • Pozitivna komunikacija: Nedostatak komunikacije ili komunikacija zbog koje se partneri osjećaju loše, nesigurno i depresivno je jedan od glavnih razloga zbog kojeg brakovi krenu u “krivom smjeru”. Bračni terapeut parove može naučiti da međusobno slušaju što i kako govore te da problem razriješe umjesto da komunikacija završi svađom.
 • Ponovno otkrivanje bliskosti: Izostanak tjelesne bliskosti i intimnosti udaljava partnere, a razlozi mogu biti brojni. Primjerice, žene nakon poroda mogu biti izrazito nezadovoljne svojim izgledom zbog čega počnu izbjegavati svog partnera, no razlozi često budu puno dublji. Iako je teško govoriti o osjećajima i intimnosti, treća osoba može pomoći da se partneri oslobode, izraze i ponovno rasplamsaju plamen.
 • Suočavanje s nevjerom: Ne postoji čarobna formula za oporavak nakon prevare partnera, ali ako postoji želja za opraštanjem bračni terapeut može pomoći u spašavanju braka koji je uzdrman aferom.
 • Prestanak života sa cimerom: Pojedini bračni parovi u nekom trenutku kao da samo borave u zajedničkom prostoru i žive poput cimera. Razlog može biti nedostatak komunikacije, razgovora, bliskosti ili neki drugi problem koji se može osvijestiti u razgovoru s bračnim terapeutom, riješiti i vratiti partnere na “zajednički put”.
 • Borba s ljubomorom: Određena doza ljubomore je normalna, ali kada dovede do udaljavanja bračnih drugova onda postaje problem. Treća osoba može pomoći u otkrivanju razloga za ljubomoru bilo da se radi o lošem iskustvu iz prošlosti ili nekom događaju koji je ljubomoru potaknuo. Važno je naučiti ne potiskivati osjećaje već ih podijeliti sa svojim partnerom.
 • Rješavanje financijskih nesuglasica: Problemi s novcem nerijetko dovode do raspada brakova, a ponekad je za rješavanje tog problema dovoljno samo da stručna osoba partnere nauči napraviti plan kako se nositi s finacijskim izazovima.
 • Brak samo “zbog djece” ili “zbog nas”: Ostanak u braku zbog djece nije dobar niti za partnere niti za djecu jer djeca itekako mogu prepoznati iskrene emocije. Bračni terapeut može pomoći partnerima da otkriju radi li se o privremenom osjećaju i podsjetiti ih na međusobnu ljubav i razloge zbog kojih su stupili u brak.

Pokušajte spasiti svoj brak prije ulaska u proces rastave braka i u obvezno savjetovanje, dajte šansu vama i vašoj djeci prije nego odustanete.

Utjecaj rastave braka na djecu

Rastava braka utjecaj na djecu

Kada je riječ o sporazumnom razvodu te zdravom i korektnom razilaženju bračnih partnera, većina djece će uspješno prevladati tu promjenu. Ipak, dio djece doživljava emocionalne i socijalne poteškoće koje ostavljaju posljedice na njihovo odrastanje.

Osjećaj ljutnje i bijesa: Ljutnja kod djece se pojavi je im se mijenja cijeli svijet, a oni na to ne mogu nikako utjecati; gube kontrolu i osjećaju se napušteno. Ponekad su ljuti i bijesnii na roditelje, a može se dogoditi da su ljuti sami na sebe, pogotovo ako je riječ o tinejdžerima.

Pogoršan školski uspjeh: Kada prolaze kroz razvod roditelja djeca često “popuste” u školi, pogoršaju im se ocjene, a neki su čak u riziku od napuštanja školovanja. 

Pojava anksioznosti: Anksioznost se javlja zbog odvajanja od roditelja i češća je kod male djece, ali je moguća i kod starije djece.

Izoliranje od vršnjaka: Zbog tjeskobe i sramežljivosti koju osjećaju zbog razvoda roditelja djeca se ponekad izoliraju od svojih vršnjaka jer se boje socijalnih kontakata i druženja s prijateljima.

Prepreke u razvoju: Djeca predškolske dobi u nekim slučajevima nazaduju u razvoju zbog osjećaja nesigurnosti. Odjednom mokre u krevet, počinju mucati ili imaju neke druge govorne teškoće.

Sklonost rizičnom ponašanju: Agresija, zlouporaba alkohola i droge te upuštanje u rane seksualne odnose neki su od mogućih oblika ponašanja djece i mladih nakon rastave roditelja.

Poremećaji prehrane i spavanja: Djeca svih dobnih skupina mogu imati problema sa spavanjem, a kod pojedine djece se javljaju problemi s težinom ili poremećaji u prehrani ako se radi o djeci starije osnovnoškolske ili srednjoškolske dobi.

Pojava depresije: Tuga zbog rastave roditelja može prijeći u puno teže kliničko stanje kao što je depresija. Posebice zabrinjava što su neka djeca u tom stanju u riziku od prijetnji samoubojstvom ili čak pokušaja samoubojstva.

Biranje strana: Djeca se često osjećaju nelagodno i misle da moraju birati između dva roditelja, što u konačnici može dovesti do potpunog prekidanja kontakta s jednim od roditelja tijekom odrastanja.

Neovisno o odluci koju ste kao bračni partneri donijeli, trebate zadržati pozitivan roditeljski odnos i surađivati u odgoju djeteta. Također, ako smatrate da trebate podršku u roditeljstvu svakako potražite stručnu pomoć. 

Odvjetnik za razvod braka

Sva pitanja oko razvoda braka uređuje Obiteljski zakon Republike Hrvatske. Kao što smo istaknuli, razvod braka mogu zahtijevati oba bračna partnera prijedlogom za sporazumni razvod braka ili jedan bračni partner tužbom za razvod braka. Pravna osnova za razvod braka je sljedeća;

 • oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma
 • ako se utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni
 • ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana

Odvjetnik za razvod braka se može angažirati kad je riječ o tužbi za razvod braka, ali i kod sporazumnog razvoda braka;

 • upućuje u cijeli postupak sporazumnog razvoda braka
 • ukazuje na ključne stvari, prava i obveze
 • priprema svu dokumentaciju
 • podnosi zahtjev za pristupanje obveznom savjetovanju pri razvodu braka
 • izrađuje sporazum o uređenju imovinskih odnosa
 • u potpunosti preuzima postupak u slučaju tužbe za razvod braka pred sudom
 • podnosi tužbu radi rješavanja pitanja s kim će dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi, osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem
 • podnosi tužbu radi rješavanja pitanja o uzdržavanju djeteta
 • pomaže u sastavljanju bračnog ugovora (uređenje imovinskih odnosa)

Uzevši u obzir stres koji razvod uzrokuje, ali i brojne pravne dileme do kojih dolazi tijekom razvoda preporučuje se angažiranje odvjetnika za razvod braka. U Hrvatskoj je moguće dobiti besplatnu pravnu pomoć u rješavanju obiteljskih odnosa osim ako je riječ o sporazumnom razvodu u kojem bračni partneri nemaju zajedničku maloljetnu djecu. Besplatnu pravnu pomoć, odnosno odvjetnika imate pravo zatražiti; 

 • ako ste hrvatski državljanin
 • ako vaši ukupni prihodi i prihodi vašeg kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (3.326,00 kn)
 • ako ukupna vrijednost imovine u vašem vlasništvu i vlasništvu članova vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (199.560,00 kn)

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći kao pružatelji pravne pomoći su predviđeni odvjetnici, udruge, sindikati i pravni fakulteti.

Koliko traje rastava braka?

rastava braka postupak

Trajanje razvoda braka ovisi o tome radi li se o sporazumnom razvodu braka ili tužbi za razvod braka te radi li se o razvodu u kojem partneri imaju zajedničko maloljetno dijete ili djecu.

Postupak razvoda pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod bez maloljetne djece

 • bračni drugovi podnose zahtjev za sporazumni razvod braka općinskom sudu na čijem su području imali posljednje zajedničko prebivalište
 • bračni drugovi kroz sporazum uređuju imovinske odnose
 • u slučaju potrebe predlaže se uzdržavanje za onog bračnog druga koji nema dovoljno sredstava za život, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti
 • ako sud utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni te da je od prestanka bračne zajednice prošla godina dana, razvesti će brak u kratkom roku

Postupak razvoda pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod sa maloljetnom djecom

 • bračni drugovi podnose zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka Centru za socijalnu skrb prema mjestu djetetova prebivališta
 • bračni drugovi prolaze kroz obvezno savjetovanje (tri susreta) u okviru kojih se izrađuje Plan o roditeljskoj skrbi
 • Centar za socijalnu skrb dostavlja izvješće strankama u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka
 • bračni drugovi podnose zahtjev za sporazumni razvod općinskom sudu na čijem su području imali posljednje zajedničko prebivalište zajedno sa Izvješćem o obveznom savjetovanju i Planom roditeljske skrbi koje nije starije od šest mjeseci
 • sud razvodi brak u roku od dva mjeseca ako je postignut sporazum o najvažnijim pitanjima

Postupak razvoda pokrenut tužbom sa maloljetnom djecom

 • bračni drugovi podnose zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka Centru za socijalnu skrb prema mjestu djetetova prebivališta
 • bračni drugovi podnose zahtjev za obvezno savjetovanje prije razvoda braka Centru za socijalnu skrb prema mjestu djetetova prebivališta
 • bračni drugovi prolaze kroz obvezno savjetovanje (tri susreta) u okviru kojih se izrađuje Plan o roditeljskoj skrbi
 • Centar za socijalnu skrb dostavlja izvješće strankama u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka
 • bračni drugovi prolaze kroz proces obiteljske medijacije
 • uz tužbu koju podnosi, bračni drug je dužan priložiti Izvješće o obveznom savjetovanju i Plan roditeljske skrbi koje nije starije od šest mjeseci te dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije
 • ako se bračni drugovi ne usuglase oko Plana roditeljske skrbi, razvod se može odužiti
 • sud odluku o razvodu donosi u periodu od 3 do 6 mjeseci

Treba napomenuti da muž nema pravo na tužbu radi razvoda za vrijeme trudnoće žene i sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana. Maloljetna djeca su biološka djeca bračnih drugova, posvojena djeca i djeca za koje je bračnim drugovima određena roditeljska skrb.

Koliko košta rastava braka?

Troškovi rastave braka odnose se na prikupljanje dokumentacije, sudske troškove i troškove odvjetnika;

 • vjenčani list, rodni list za maloljetnu djecu i pristojba u državnim biljezima u iznosu od 20,00 kn za Zahtjev za obvezno savjetovanje
 • vjenčani list, rodni list za maloljetnu djecu i dokaz o uplati sudskih pristojbi u iznosu od 200,00 kn za oba bračna druga za Zahtjev za sporazumni razvod braka
 • jednokratna nagrada odvjetniku za prvostupanjski postupak bez obzira na broj poduzetih radnji u iznosu od 2000,00 kn
 • ako postoji potreba za ugovorom ili postupkom o diobi imovine cijena se određuje u skladu s Odvjetničkom tarifom

Konačna cijena ovisi i o tome je li angažirani odvjetnik u sustavu PDV-a ili ne.

Podjela imovine kod sporazumnog razvoda braka

rastava braka podjela imovine

Prema Obiteljskom zakonu u bračna imovina obuhvaća;

 • imovinu koju su bračni drugovi stekli tijekom trajanja bračne zajednice
 • imovinu koja je potekla iz te imovine
 • dobitak od igara na sreću ako je ostvaren za vrijeme trajanja bračne zajednice
 • imovinsku korist od autorskog prava i drugih srodnih prava ako je ostvarena za vrijeme trajanja bračne zajednice

Bračni drugovi su suvlasnici bračne imovine u jednakim dijelovima osim ako je drugačije dogovoreno bračnim ugovorom koji se sklapa prije ili za vrijeme trajanja braka kod javnog bilježnika.

Kod sporazumnog razvoda braka bračni drugovi mogu sklopiti ugovor o diobi bračne stečevine kroz koji sporazumno uređuju svoje imovinskopravne odnose. Međutim, ako se bračni drugovi nakon razvoda ne uspiju dogovoriti jedan od njih podnosi tužbu za podjelu imovine nakon braka;

 • tužitelj od suda zahtijeva da utvrdi njegov udio u zajedničkoj imovini
 • navodi činjenice na kojima temelji svoj zahtjev i prilaže dokaze
 • utvrđuju se obveze bračnih drugova međusobno i prema trećim osobama
 • utvrđuje se suvlasništvo na bračnoj stečevini i druga imovinska prava i obveze

Imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova vlastita imovina kao i imovina koju je stekao tijekom bračne zajednice na temelju nasljeđivanja ili darovanja.

Primjer zahtjeva za sporazumni razvod braka

Zahtjev za sporazumni razvod braka mora biti u pisanom obliku i sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u skladu s njim moglo postupati;

 • oznaku suda
 • ime, prebivalište odnosno boravište stranaka
 • osobni identifikacijski broj stranaka
 • predmet spora
 • sadržaj izjave
 • potpis stranaka

U zahtjevu treba navesti sve činjenice na kojima se temelji zahtjev kao i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju. Temeljne isprave koje se prilažu za sporazumni razvod braka su original vjenčanog lista i original rodnog lista za maloljetnu djecu koji nisu stariji od šest mjeseci.  Uz zahtjev za sporazumni razvod braka u kojem bračni drugovi imaju maloljetnu djecu obavezno treba priložiti Izvješće o obveznom savjetovanju i Plan roditelsjke skrbi koji, kako smo ranije naveli, nisu stariji od šest mjeseci.

 

Brak je moguće okončati brzo i što bezbolnije za bračne partnere i djecu. Naravno da je sasvim normalno osjećati tugu, ljutnju ili tjeskobu jer mnogi razvod doživljavaju kao osobni poraz. Ipak, potrudite se iz cijele situacije naučiti nešto novo o vašem odnosu s drugim ljudima, pokušajte se opustiti i uživati u svojoj novoj svakodnevici. Vrijeme je da stavite sebe na prvo mjesto.